Josef Zbořil: Mapa podpory KSČM na Prostějovsku – málokde získali pod 20%

Volební zisk KSČM dosáhl v okresu Prostějov 22,56% a odpovídal krajským 22,82% i republikovým 20,43%. Vůbec nejmenší podporu na Prostějovsku získala KSČM v obci Hačky, kde dosáhla zisku 5,17% a z měst získala pod 20% jen v jediném a to v Kostelci na Hané, kde získala 16,22%. Celkovou mapu míry volební podpory ukazuje následující obrázek.

 

ksčm

 

Uvádí se, že nárůst podpory KSČM byl především vyjádřením protestu, kdy lidé „neměli koho volit“, což např. potvrzují i výsledky z uvedených Haček a Kostelce, kde kupř. Strana svobodných občanů dosáhla svých nejvyšších okresních volebních zisků a to konkrétně v obci Hačky 13,79% a v Kostelci na Hané 8,37% a přičemž nešlo o zisk na úkor jiných „pravicových“ stran, ale právě na úkor KSČM a proto si myslím, že mediální démonizace KSČM, která se strhla po těchto krajských volbách 2012 o možném nástupu levice a obav z možné vlády KSČM není natolik reálná, jak se často uvádí. Blíže se k tomuto tématu vyjadřuji i na Krajské volby 2012: současná hrozba možné budoucí „totality“ není ta od KSČM. 

Komentáře

To že KSČM dostala 20% nebo

To že KSČM dostala 20% nebo 10%... obé je jedno... nic to nemění na tom že je to sviňská organizace - nástupnická organizace ještě větší sviňské strany která mého praděda poslala na 10 let do vězení za držení staré zrezlé pušky zapomenuté bůhvíkdy ve stodole a následně mu ukradla celé hospodářství , polnosti a les... Takže jim - a to myslím všechny strany - vztkazuju , že na rozdíl od mého praděda tu pušku rezivou nemám.. je funkční a připravená - pokud by se zase nějaká svině pokusila sáhnout na cizí majetek..!