Před 44 lety se poslancem stal vědec Otto Wichterle

Nedávno jsem dočetl knihu Vzpomínky, ve které svůj život zaznamenal vědec světového formátu Profesor Dr. techn. Ing. Otto Wichterle, DrSc., Dr. h. c. mult. (27.10.1913 až 18.8.1998). Určitě je pro každého člověka z Prostějovska jedním z pozitivních příkladů, čím se může z historie tohoto regionu tzv. pochlubit a možná i ví, že kromě vynalezení silonu a měkkých kontaktních čoček byl autorem také přibližně dalších 150 patentů. Málokdo, ale ví (donedávna také já), že to byl i člověk s aktivním občanským postojem a který byl dokonce v červenci 1968 zvolen poslancem České národní rady a po provedení federalizace Československa byl také v lednu 1969 zvolen poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění jako bezpartijní poslanec a kdy slib složil přesně před 44 lety – tzn. 29.1.1969. Po seznámení se s jeho postoji na tomto poli, musí zřejmě každý ocenit, že během svého mandátu jako jediný poslanec od roku 1918 odmítal a nebral plat, aktivně protestoval proti invazi sovětských vojsk a na svých rozborech otevřeně poukazoval na protiústavní zásahy stalinistického křídla KSČ. Po zjištění, že je ve své snaze mezi ostatními poslanci, zajímajícími se jen o své prebendy, osamocený, sám složil mandát a pak se dál věnoval své vědecké činnosti a trávení volného času s rodinou na Stražisku. Jeho vztah k aktivnímu občanskému postoji a Prostějovsku navazuje také na historií jeho rodiny, kdy jeho pradědeček byl nejen obecním radním a starostou ve Smržicích, ale také poslancem v Zemském sněmu moravském a který také mj. založil Rolnický akciový pivovar ve Vrbátkách. Také jeho dědeček, který založil v Prostějově „Český politický spolek“, byl poslancem Zemského sněmu, a který ve svých začátcích provozoval nejen hospodu ve Smržicích, ale i velkostatek v Kostelci na Hané, kde pak měli v červenci 1899 svatbu Ottovi rodiče. Jeho život je plný zajímavých událostí a doporučuji každému přečíst jeho 206 stránkovou knihu Vzpomínky. Pokud nemáte tolik času, tak alespoň její nejzajímavější části jsou shrnuty v článku Otto Wichterle: Vzpomínky – odzbrojující životopisná kniha.

Josef Zbořil