„Dnes tančí“ podruhé!

„Dnes tančí“ podruhé!
Foto BUĎ ZUŠ
Další fotky: 
„Dnes tančí“ podruhé!
„Dnes tančí“ podruhé!
„Dnes tančí“ podruhé!

 

Po roce se znovu shledáváme s pedagožkou a choreografkou Pavlou Krieger Jahodovou, která PvNovinkám poskytla rozhovor k pokračování projektu „Dnes tančí“.

Jak se Vám povedlo naplánovat pokračování projektu?

V letošním roce se nám zdařilo naplnit předsevzetí a představit divákům a široké veřejnosti nejen umění našich žáků tanečního oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově, ale i hostující umělce. V průběhu tanečního večera, který proběhne 2. února 2014 v 17 hodin v Městském divadle v Prostějově, představíme studenty konzervatoře Taneční centrum Praha. Prvním hostem bude letošní budoucí absolvent této konzervatoře Aleš Hanzlík, se kterým jsme navázali spolupráci již v předchozích letech. Vytvořil choreografii s názvem SHM pro soubor Buď ZUŠ, která se prezentovala v loňském programu „Dnes tančí“. Diváci ji stále mohou zhlédnout v repertoáru našeho souboru, nejblíže na maturitním plese Reálného gymnázia města Prostějova. Tentokrát se ale představí ve své hlavní roli tanečníka, a to ve dvou sólových choreografiích a společném duetu s naším druhým hostem z této konzervatoře, naší bývalou absolventkou Nikolou Hacarovou, která je od loňského září studentkou Tanečního centra Praha. Ta se také představí ve dvou choreografiích a v již zmiňovaném duetu.

A na co se můžeme těšit od žáků tanečního oboru ZUŠ Vl. Ambrose?

Připravili jsme celkem jedenáct choreografií. Nejmladší účinkující budou žáci třetího a čtvrtého ročníku a nejstarší již tradičně soubory Buď ZUŠ a High Society. Novinkou je chlapecká skupina složená z žáků prvního až pátého ročníku, která se představí ve své premiéře právě v pokračování našeho projektu „Dnes tančí“. Program choreografií bude pestrý. V malém ohlédnutí se vrátíme k vánočnímu repertoáru třetího, čtvrtého a šestého ročníku. Dále nabídneme choreografie, které se chystají reprezentovat Prostějov na Přehlídce dětských skupin scénického tance, která se bude konat 29. března 2014 v Městském divadle v Prostějově a na festivalu Taneční učitelé roku v Praze, a také nové plesové choreografie připravené pro letošní sezónu s velmi originálními kostýmy a výpravou.

Kterou choreografii byste vybrala jako tu „nej“?

Upřímně musím říci, že pouze jednu jedinou choreografii vybrat nelze. Choreografie každého ročníku má svá vlastní specifika a její vývoj je u různých ročníků odlišný. Ve tvorbě zejména dětské choreografie je potřeba dodržet několik aspektů. V současné době je velmi diskutována kvalita a vhodnost vybrané hudby, s čímž se často setkáváme v nejrůznějších prezentacích dětských tanečních skupin, téma nebo inspirace pro choreografii, adekvátní pohybový slovník i například vhodný výběr kostýmů či rekvizit. Když tvoříme novou choreografii, snažím se s dětmi o jednotlivých krocích diskutovat a i děti samotné přicházejí se svými nápady a myšlenkami. Než samotnou choreografii začnu tvořit, na vybranou hudbu nechám děti nejprve zaimprovizovat, abych mohla odhadnout, zda mnou vybraná hudba bude dětem vyhovovat. Tento způsob se mi velice osvědčil. Děti tvorba choreografie tímto způsobem baví mnohem více, než kdybych jim pouze mechanicky předcvičovala. 

Co myslíte "kvalitou a vhodností vybrané hudby"?

V současné době mají děti zejména díky internetu možnost dostat se k veškeré hudební produkci i přes to, že pro jejich věkovou kategorii nemusí být určena. Na druhou stranu je pravdou, že kvalitní dětské písničky jsou téměř nedostatkovým zbožím. Musíme tedy vyhledávat hudbu v širokém spektru žánrů, ale právě proto je potřeba dávat pozor, abychom děti nepostaršovali, nebo aby text skladby v překladu nebyl například vulgární nebo jinak nevhodný.

A otázka na závěr. Jsme právě v polovině školního roku, co vás čeká v té druhé?

Druhou polovinu školního roku odstartujeme právě představením „Dnes tančí“, soubory Buď ZUŠ, High Society a Buď ZUŠ Junior mají kalendář zaplněný termíny plesových předtančení. Těšíme se také na Přehlídku scénických tanců pro děti i pro dospělé. Pilně se začínáme připravovat na ročníkové a absolventské vystoupení všech 165 žáků tanečního oboru, které ponese název Den tancování, protože se uskuteční 29. dubna 2014, tedy na Mezinárodní den tance. (red)

Poslat nový komentář