Spekulacím s městskými byty je konec

Spekulacím s městskými byty je konec
ilustrační foto

Rada města Prostějova projednala a schválila nová pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města. Navržené a odsouhlasené změny se týkají výměny bytů a přechodu nájmu bytu na děti nebo partnera v případě úmrtí nájemce. 

Nová pravidla pro výměnu a přechod nájmu na jinou osobu u bytů ve vlastnictví města odsouhlasili radní z důvodu vyloučení spekulací s městskými byty. 

„Dohodli jsme se, že výměna bytů může být prováděna pouze mezi byty, které jsou v majetku města nebo obce. V řadě případů totiž docházelo k fingovaným výměnám bytů z důvodu získání nájemní smlouvy, což je ze strany města těžko dohledatelné a prokazatelné,“ vysvětlila místarostka Alena Rašková. 

Pokud se týká úmrtí nájemníka městského bytu, v případě jeho úmrtí přecházel nájem na jeho spolubydlící manželku nebo děti. Rada města rozhodla, že v případě přechodu nájmu uzavře novou smlouvu s novým nájemcem pouze na dobu 2 let. 

„Po těchto dvou letech zůstane nájemník v bytě bydlet, pokud má na něj právo, pokud ne, bude ho muset opustit. I v tomto případě chceme zamezit spekulacím, kdy se vnuk přihlásí na jeden den na trvalý pobyt a získá pak nájemní smlouvu na dobu neurčitou,“ dodala místostarostka. Po uplynutí dvouletého nájmu bude přezkoumáno, jestli nájemce vyhovuje kritériím pro přidělování městských bytů podle velikosti a také ze sociálního hlediska.     

(jap) 

Poslat nový komentář