Řidiči pozor na částečnou a také úplnou uzavírku!

Řidiči pozor na částečnou a také úplnou uzavírku!
ilustrační foto MMP

Týkat se bude ulice Olomoucká, E. Valenty a ulice V. Outraty. Ve dnech 21. a 22.6.2017 bude částečně uzavřena ulice Olomoucká, E. Valenty a úplně uzavřena ulice V. Outraty v Prostějově z důvodu provádění opravy povrchu vozovky v křižovatce. Doprava bude řízena značením a světelnou signalizací. Objížďka je obousměrně vedena po ulicích Olomoucká, Sladkovského, Pod Kosířem, Sportovní.

Jde o tyto uzavírky:

- částečnou uzavírku silnice II/366 na ulici Olomoucká v Prostějově v úseku cca 20 m severně a jižně od ulice Edvarda Valenty

- částečnou uzavírku ulice Edvarda Valenty v úseku od ulice Olomoucká cca 20 m západně od křižovatky s ulicí Olomoucká

- úplnou uzavírku ulice Vojtěcha Outraty v úseku od ulice Olomoucká cca 10 m východně

 

Důvod uzavírky: stavební oprava povrchu vozovky na křižovatce

Délka uzavírky: cca 40 m

Objížďka: obousměrně po ulicích Olomoucká, Sladkovského, Pod Kosířem, Sportovní

Termín uzavírky: 21.6.2017 – 22.6.2017

 

Povolení se vydává za těchto podmínek

Změny v dopravě a jiné: Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využijí objížďku.

Příměstská autobusová doprava:

Předmětným úsekem jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 890724 a 920030 (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.), linky 780625 a 780960 (dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.), linka 780120 (dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.) a linka 830850 (dopravce Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o.). Uvedené linky (mimo linku 830850) jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Po dobu uzavírky bude autobusům umožněn průjezd z ul. Olomoucká na sídl. E. Beneše a opačně, všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu. Provoz bude veden po volné polovině komunikace a bude řízen světelnou signalizací. Na výjezdu ze sídliště E. Beneše na ul. Olomoucká bude osazena výstražná značka s textem „ZAŘAĎ SE DO KOLONY“.

Městská autobusová doprava:

uzavřeným úsekem na ulici E. Valenty jsou provozovány linky MHD Prostějov, které provozuje FTL - First Transport Lines, a.s., u kterých je dopravním úřadem pro městskou autobusovou dopravu Magistrát města Prostějova.

Autobusům MHD bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem po ulici E. Valenty.

Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá: Strabag a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, IČO: 60838744, Tomáš Staněk, tel: 602 704 968 (red)

Poslat nový komentář