Nezapomeňte! Plumlovská bude od pondělka částečně uzavřena

Nezapomeňte! Plumlovská bude od pondělka částečně uzavřena
ilustrační foto MMP

Důvodem uzavírky je rekonstrukce vodovodu v úseku od Jiráskova náměstí po ulici Březinova.

Od 13.3 do 31.7. 2017 bude uzavřena silnice II/150 ul. Plumlovská v Prostějově. Bude probíhat rekonstrukce vodovodu. Jedná se o částečnou uzavírku jednoho jízdního pruhu v úseku od Jiráskova nám. po ul. Březinova. Bude uzavřen jízdní pruh pro směr jízdy ven z centra města (směr Boskovice x Blansko). Objízdná trasa pro dopravu bude vedena po ulici Kostelecké, U Stadionu a po ul. J. Lady na ul. Plumlovskou. Autobusová doprava (MHD i příměstská) bude vedena po ul. Kostelecké, Fanderlíkova, J.B. Pecky, Dykova, Melantrichova a Nerudova na ul. Plumlovskou.

Náhradní autobusové zastávky budou umístěny na ul. Fanderlíkova. V souvislosti s objízdnou trasou autobusů bude omezeno stání vozidel na ul. , J.B. Pecky, Dykova, Melantrichova a Nerudova.

Uzavřeným úsekem jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 780605, 780640, 780652, 780653, 780721, 780710, 780720 (provozované dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s.), linka 710912 (provozovaná dopravcem VYDOS BUS a.s.) a linka 780550 (provozovaná dopravcem AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o.). Všechny tyto linky (mimo linku 780605) jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Objízdná trasa bude jednosměrně vedena ze silnice II/150 (ul. Vápenice) po II/366 (ul. Kostelecká) s odbočením MK (ul. Fanderlíkova, ul. J.B. Pecky, ul. Dykova, ul. Melantrichova, ul. Nerudova) na silnici II/150 (ul. Plumlovská), dále dle platné licence. KUOK 23653/2017 2/2

Zastávka Prostějov, Hliníky bude po dobu uzavírky přemístěna na ul. Fanderlíkova – před domy č. 20 a č. 26. Přesné umístění přenosných označníků musí být odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR.

Objízdná trasa autobusů příměstské dopravy, přemístění zastávky Prostějov, Hliníky na ulici Fanderlíkova a vyloučení parkování na objízdné trase bylo odsouhlaseno (dle sdělení zástupce dopravce FTL - First Transport Lines, a.s. Ing. Havelky) na jednání dne 2. 3. 2017 zástupcem Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Prostějov p. Vafkem.

Práce realizuje firma JR stavby CZ, kontaktní osoba: Michal Švejdík, tel. 775 041 201. (Zdroj MMPv)

Poslat nový komentář