Zastupitelé schválili ocenění pro významné osobnosti Prostějova

Sokol Adolf „Došin“ Vlk se ocenění nedožil, cena mu byla udělena in memoriam.
Sokol Adolf „Došin“ Vlk se ocenění nedožil, cena mu byla udělena in memoriam.

Téměř třicítku návrhů posuzovala pracovní skupina pro udělení Ceny města Prostějova za rok 2011. Nakonec vybrala šest osobností a doporučila je ke schválení radě, ta je předložila zastupitelům. 

Členové pracovní skupiny ve složení Miroslav Pišťák, Jiří Pospíšil, Alena Rašková, Ivana Hemerková, Zdeněk Fišer a Jaroslav Šlambor doporučili radním a jejich prostřednictvím zastupitelům udělení Ceny města Prostějova za rok 2011 významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj města a zlepšení života obyvatel v oblasti sportu, zdravotnictví, kultury, sociálních služeb či charitativní činnosti. Cena města Prostějova 2011 bude udělena:

Michal Maud Beerové – za kulturní činnost a publikaci pamětí na židovskou historii Prostějova

Mgr. Renatě Čekalové -  za dlouhodobé působení v oblasti sociálních služeb

MUDr. Radomíru Růžičkovi – za rozvíjení čínské medicíny a publikační činnost v této oblasti

MUDr. Bohumilu Hrubanovi – za publikační a charitativní činnost

Adolfu Vlkovi  - cena in memoriam za dlouholetou činnost v Sokole

Leopoldu Färberovi – za činnost v Českém svazu bojovníků za svobodu a Konfederaci politických vězňů.

Zastupitelé hlasovali o každé osobnosti samostatně a většinu jednohlasně schválili. Pouze u návrhu Leopolda Färbera, který je občanem Konice, měli problém zastupitelé za KSČM. Jednak poukázali na fakt, že pan Färber údajně poslal návrh sám za sebe, což však byl patrně jen zástupný problém. Hlavně nemohli překousnout fakt, že na cenu města je navržen člověk, který se zúčastnil odboje proti komunismu a po roce 1989 působil jako aktivní člen Konfederace politických vězňů na Prostějovsku. Zastupitelé za KSČM návrh na jeho ocenění nepodpořili. 

Slavnostní předání Cen města Prostějova za rok 2011 proběhne 22. května v obřadní síni prostějovského magistrátu.     

(jap)

Poslat nový komentář