Novela zákona může zmírnit tvrdé podmínky

Novela zákona může zmírnit tvrdé podmínky
ilustrační foto

V novele zákona o nemocenském pojištění, kterou koncem loňského roku projednávaly a schválily zákonodárné orgány České republiky, došlo k nápravě některých nedostatků, na něž už léta lidé i úřady upozorňovaly. Důležité změny dosáhla poslankyně za prostějovský region Jitka Chalánková, která se jako členka sociálního výboru a dětská lékařka zaměřuje na problematiku právě v sociální oblasti. 

Už před několika lety upozorňoval bývalý veřejný ochránce lidských práv v České republice Otakar Motejl na situaci, kdy zůstaly osiřelé děti bez pomoci a bez finančních prostředků. Stalo se nečekaně, že jejich živitel - tedy rodič, nesplnil svou zákonnou povinnost z různých důvodů a nestihl zaplatit povinné pojištění a neměl dostatečné finanční krytí na svém účtě sociálního pojištění, ze kterého se vypočítávají dávky sirotčího důchodu. Po náhlém úmrtí rodiče či živitele se děti dostávaly do situace, že zůstaly bez prostředků. Systém pojištěnský je velmi složitý a takové případy se skutečně staly.

„Již při projednávání balíku sociálních zákonů se mi podařilo prosadit změnu v novele zákona o nemocenském pojištění, takže je tato situace již upravena. Samu mě překvapilo, že takové případy nejsou ojedinělé, ale pohybují se v řádu stovek. Podle novely dnes stačí, aby živitel splnil alespoň polovinu zákonem stanovené podmínky,“ uvedla poslankyně Jitka Chalánková s tím, že je třeba včas odhalit nedostatky v zákonu a připravit novelu. V tomto případě se kupodivu nejednalo o ojedinělé případy, ale problém se týkal řádově stovek případů. Pro novelu zvedla ruku naprostá většina poslanců. Tento problém si vyžádal řešení nejen z pohledu zákona, ale i z pohledu etického a morálního.

Za další dílčí vítězství považuje poslankyně Jitka Chalánková také novelu v oblasti kontroly práce neschopného. Po písemném souhlasu lékaře posudkové služby bude možné upravit individuálně vycházky v pracovní neschopnosti tak, aby to vyhovovalo nemocnému. V případě závažných onemocnění, jako jsou nemoci psychického nebo onkologického charakteru, může mít zaměstnanec v pracovní neschopnosti neomezené vycházky.    

(jap)

Poslat nový komentář