Církevní základní škola – velký otazník

Církevní základní škola – velký otazník
ilustrační foto

Bude dětem ve městě sloužit církevní základní škola? Otázka, která stále nemá jasnou odpověď. Její zřízení podpořilo více než tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici určenou magistrátu. Ten ale tvrdí, že pro povolení školy nemá kompetence. Ty jsou v rukách ministerstva.

Zřízení základní církevní školy zatím prošlo předběžným ministerským schvalováním, které dalo souhlas k jejímu otevření. Důležitým ale bude vyjádření magistrátu, které je nedílnou součástí tohoto legislativního řízení. Podle něj pak ministerstvo nejspíš rozhodne, zda nakonec školu v Prostějově povolí. Do „hry“ zasáhne také hejtmanství. Vedení města tvrdí, že nemá kompetenci k rozhodnutí, jestli škola ve městě vůbec bude. Jeho vyjádření je ale přitom pro vznik „základky“ klíčovým. Na dotazované téma radní na tiskové konferenci reagovali velmi zdrženlivě.

„Není v kompetenci města rozhodnout, zda tady bude církevní základní škola,“ krátce uvedl primátor města Miroslav Pišťák a doplnil, že petici více než tisícovky obyvatel města vedení magistrátu vzalo na vědomí.

„Petici jsme přijali a dál budeme postupovat podle příslušných právních norem,“ nechal se slyšet primátor Pišťák. To, že kladné vyjádření města je pro vznik školy životně důležitým potvrdil i ředitel Cyrilometodějského gymnázia Jaroslav Fidrmuc.

„Jestliže rada města vznik doporučí, potom je velmi pravděpodobné, že i ministerstvo k tomu dá svůj konečný souhlas. Pokud rada uvede, že si školu ve městě nepřeje, protože například kapacita vzdělávacích zařízení je tady dostatečná, tak to ministerstvo bude nejspíš respektovat.“ Jak jsme už informovali, právě tady panuje v radě města skepse a její pohled na vznik dalšího školského zařízení je tedy stále otázkou. Neméně důležité je umístění budoucí základní školy. Na stole je pronájem prostor v budově po bývalém stavebním učilišti v Komenského ulici.

„Požádali jsme o tento pronájem a v tuto chvíli čekáme na vyjádření města,“ uvedl Fidrmuc. Jak vše nakonec dopadne je tedy tak jak tak v rukou magistrátu.

„Jak to dopadne nevím. To je věc, kterou se budeme zabývat na další radě města,“ uzavřel suše primátor Miroslav Pišťák. (kaa)

Ilustrační foto: archiv

Komentáře

Podepsat petici je jedna věc, zda-li byl při podpisu splněn petiční zákon je druhá věc (plnoletý občan s trvalým pobytem v našem městě a td.) Podepsat petici je to nejjednodušší, avšak nic neřešící. Jak známo, CMG a MŠ přijímá dary na projektovou dokumentaci. Všimněte si té "mazanosti", ostatně co chcete od katolické školy čekat. Místo řádné sbírky, která má jasná pravidla, ohlášení sbírky, vyúčtování sebraných prostředků atd. se CMG a MŠ v Prostějově uchyluje k nějakému "přijímání darů", v zásadě ve velmi volném právním režimu (včetně nicotné kontroly ze strany Fin.úřadu a jiných institucí). Velmi zvláštní jev je ovšem množství přijatých darů... Jedná se o bagatelní částku. Jak podivné. Na samotném gymnáziu a mateřské škole působí asi 40 pedagogů a administartivních pracovníků (vynechávám pana školníka a paní uklizečky, mají asi platy na přežití, ne na rozdávání). Ovšem, jak to, že nejsou mezi dárci pedagogové a adm.pracovníci gymázia nechápu. Kdo chce zapalovat, musí hořet. Nikoliv natahovat ruku a tahat peníze z Ministerstva školství nebo Magistrátu města. To jsou peníze všech občanů a drtivá většina občanů jsou osoby bez vyznání, případně jiného než katolického vyznání. Věřil bych jim o chlup více, kdybych v seznamu dárců viděl jména všech pedagodů a vedoucích gymanzia i kaplanů - páterů, vyučujcích na CMG a MŠ náboženství. Ale ruku na srdce, hystericky volat, že máme mít rádi Boha, to umí dokonale, kdyby tak se jim slova do rukou ráčila vrazit a sáhli by do svých peněženek, potom bych jim věřil o trochu více. Tak jen vidím, že si skupina lidí chystá pašalík na úkor všech ostatních občanů města Prostějova. Kdyby tak pan páter na závěr bohoslužby vyzval věřící, aby poslali tisícovku na výstavbu základní církevní - rozuměj - katolické školy.. a věřící by poslali, to by bylo jiné kafe než načmárat podpis, třeba ani ne svůj, na kus papíru. Co vy katolíci na to? Krejčí - Wutbürger.

Poslat nový komentář