Zajděte na Večer francouzského divadla!

Zajděte na Večer francouzského divadla!
ilustrační foto plakát

Zajděte na Večer francouzského divadla! Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ Prostějov zve všechny milovníky kultury na Večer francouzského divadla, který se uskuteční ve středu 11. dubna od 18 hodin v Městském divadle Prostějov.

Francouzské divadlo bylo založeno v roce 2001 BSc. Virginií Hyllovou, rodilou mluvčí francouzského jazyka, učitelkou francouzštiny na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Vzniklo jako forma francouzské konverzace se záměrem posílit zájem o tento jazyk u studentů. Zabývá se amatérskou divadelní tvorbou ve francouzském jazyce. Je registrováno v Databázi českého amatérského divadla. V současné době soubor vede Bc. Jana Chammas. Nyní se schází tři skupinky, každá jednou týdně, a zabývají se zejména fonetikou, významemprezentovaného textu, divadelním tónem a mluvou a především nácvikem nových divadelních her.

Divadlo se stalo velmi oblíbeným u studentů CMG Prostějov ve věku 12 – 19 let. Inscenace jsou vybírány podle věku studentů a úrovně jejich znalosti francouzského jazyka. Pro žáky nejnižších ročníků jsou vybírány krátké formy, studenti vyššího gymnázia se zabývají zejména činohrou a komedií.

Soubor se každoročně prezentuje na různých akcí v České Republice, například v Brně, Praze, Pardubicích, ale účastní se také mezinárodních festivalů frankofonních divadel, kde má možnost své umění předvést před publikem takřka z celého světa. Z navštívených destinací můžeme vyzdvihnout festivaly v maďarské Pésci, sicilské Catanii či francouzském Saint Malu.

Na posledním zmíněném festivalu udělalo Francouzské divadlo dokonce takový dojem, že se podařilo navázat úzkou spolupráci s divadelním souborem tamního gymnázia, která vyvrcholila návštěvou francouzských studentů v Prostějově.

Již tradiční akcí pořádanou souborem je Večer francouzského divadla, na kterém jeho členové prezentují svoji práci před svými rodiči, příbuznými, spolužáky, učiteli, kamarády a všemi prostějovskými nadšenci do francouzského jazyka. Pro ty, kteří francouzštinu neovládají, jsou promítány české titulky, takže hrám porozumí každý. Tato akce je doprovázena ochutnávkou francouzských specialit, výstavou fotografií z cest francouzského divadla, ukázkou kostýmů a malým nahlédnutím do francouzské kultury. (red)

Poslat nový komentář