Legendární Vlachovo kvarteto Praha vystoupí v Prostějově již v neděli

Legendární Vlachovo kvarteto Praha vystoupí v Prostějově již v neděli
ilustrační foto

Vlachovo kvarteto Praha je hudební soubor s mnohaletou historií, který hrál téměř ve všech evropských zemích, dále i v USA, Kanadě, Japonsku či na Novém Zélandu. Třetího září navštíví Prostějov. 

Vlachovo kvarteto natočilo celou řadu nahrávek pro české i světové vydavatele, mezi nimiž vyčnívá např. kompletní komorní dílo A. Dvořáka pro světové vydavatelství artificiální hudby NAXOS (15 CD). Také má na kontě spoustu pozitivních recenzí na nahrávky i živá vystoupení. "Na programu bude kvarteto mít skladby Josepha Haydna, Jiřího Kabáta a Antonína Dvořáka," uvedl za organizátory Daniel Jun. 

Vlachovo Kvarteto Praha tvoří Jana Vlachová - housle, Karel Stadtherr - housle, Jiří Kabát - viola a Mikael Ericsson - violoncello. Vlachovo kvarteto Praha navazuje na bohatou tradici české komorní hudby. Svými kořeny se hlásí především k uměleckému odkazu proslulého houslisty, dirigenta a pedagoga Josefa Vlacha, primária Vlachova kvarteta. Tato výjimečná osobnost stála u zrodu tehdy Nového Vlachova kvarteta a měla rozhodující vliv na jeho umělecký růst. Nekompromisní poctivost a píle, snoubená s tvořivou oddaností k hudbě, kterou mu Vlach vtiskl, vedla záhy ke svébytnému a osobitému projevu souboru.Vlachovo kvarteto Praha koncertuje nejen v celé Evropě ( nejčastěji v Německu, Švédsku, Dánsku, Španělsku a Švýcarsku), ale i v USA, Kanadě,  Japonsku a na Novém Zélandu. Vystupovalo na řadě známých festivalů, jako je například Schleswig-Holstein ( severní Německo), Scharwenka ( Lübeck), Sandviken ( Švédsko), Santorini ( Řecko), Auckland ( Nový Zeland), Wiltz ( Luxenbursko), Tivoli ( Dánsko). Hrálo také v hlavních koncertních řadách významných koncertních domů v Praze, Stockholmu, Kodani, Luxemburgu, Stuttgartu a dalších. Koncerty byly mnohokrát přenášeny rozhlasovými stanicemi ( Bayern 4, Švédský rozhlas, Dánský rozhlas, Radio France, Český rozhlas... Hrálo též přímým přenosem pro všechny rozhlasové stanice sdružené v Evropské rozhlasové unii - EBU). Nejsledovanější japonská televizní stanice NHK opakovaně snímala a vysílala jejich koncerty a Česká televize natočila o Vlachově kvartetu Praha a jeho předchůdcích hodinový dokument "Josef Vlach a Vlachovci".

Bohatý repertoár Vlachova Kvarteta Praha čítá dnes na 150 skladeb všech stylových období, přičemž jeho součástí je i řada pozoruhodných děl méně hraných autorů ( Arriaga, Fernström, Fuchs.) . V kvintetních a dalších skladbách spolupracuje s řadou vynikajících umělců. Hrál s ním například E. Brunner, D. Klöcker, M. Kliegel, E. Trenkner, J. Jando, I. Klánský, H.Suchárová, Z. Tylšar, P. Verner (sen.), L. Peterková, J. Simon, Janáčkovo kvarteto a mnozí další.

Všichni členové VKP jsou též aktivními sólisty a vedle své hlavní činnosti v kvartetu hrají i v prestižním orchestru Evropských Sólistů Lucemburk (SEL)

Vlachovo Kvarteto Praha působí též pedagogicky (Insterpretační kurzy na vysoké škole ve švédském Ingesundu, masterclass na vysoké škole ve švédském Göteborgu a několika univerzitách v USA a Japonsku).

Koncert se koná v neděli 3.9. od 18 hodin v sále Českobratrské církve evangelické na adrese U Kalicha 1 / Kollárova 6, Prostějov. Vstupné je, díky sponzorskému daru firmy DPOV, a.s, dobrovolné. (red)

Poslat nový komentář