Na účet Davídka Vítka přibylo přes sedm tisíc korun! Děkujeme dárcům!

Na účet Davídka Vítka přibylo přes sedm tisíc korun! Děkujeme dárcům!
Foto teddy od Princezny
Další fotky: 
Na účet Davídka Vítka přibylo přes sedm tisíc korun! Děkujeme dárcům!

Letos, 22. července 2017, se při konání speciální výstavy teddy králíčků a teddy beránků v Plumlově uskutečnila akce na podporu nemocného Davídka Vítka. Stejná akce proběhla i na hodové výstavě ve Štěpánově u Olomouce, a to ve dnech 12 - 13. srpna. Celkem se podařilo do zapečetěných kasiček nashromáždit finanční částku ve výši 7400,- korun.

Tímto bych chtěl jakožto organizátor poděkovat všem lidem, kteří se rozhodli jakýkoliv obnos pro Davídka poskytnout a kteří za to byli obdarováni magnetickou plackou s otvírákem a obrázkem našeho Asterixe. Dále bych rád poděkoval ZO ČSCH Plumlov o ZO ČSCH Štěpánov za umožnění této akce, samotní chovatelé ze Štěpánova darovali na Davídka 500,- korun, jelikož je tato aktivita velice oslovila. Nemalou částkou přispěla i naše chovatelská stanice, teddy od Princezny", uvedl Vlastik Suchý.

"Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli, Davídkovi zcela jistě pomůže každá koruna. Závěrem chci dodat, že v roce 2018 bude speciální výstava teddy králíčků a teddy beránků v Plumlově již v polovině měsíce června. A opět přijedou chovatelé z celé republiky a králíčků bude k vidění opět okolo jedno sto padesáti. Přesné datum se ještě dolaďuje," přidal pozvání Suchý. (red)

Poslat nový komentář