Skauti získají od města zdarma klubovnu

Skauti získají od města zdarma klubovnu
ilustrační foto

Skauti se konečně dočkají nové střechy nad hlavou. Místo nevyhovujícího objektu v Kolářových sadech, který dosud sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Děti přírody Prostějov – užívalo, získá objekt náhradní, pro činnost volnočasových aktivit dětí a mládeže příhodnější.

Rozhodnutím rady tak skončila téměř půl roku trvající nejistota skautů, jak zajistit svou činnost a naplánované aktivity v příštím období. Nemovitost v Kolářových sadech, kde dosud měli skauti své útočiště, už delší dobu nevyhovuje svému účelu, proto se skauti obrátili na magistrát s žádostí pomoc. Odboru správy a údržby majetku města vytipoval jinou nemovitost, vhodnou pro užívání Junáka - bývalou prádelnu v ulici Bohumíra Šmerala 27. Ta se nyní po nezbytných úpravách promění v klubovnu skautského Junáka. Objekt město daruje skautům prostřednictvím bezúplatného převodu se závazkem využívat darovanou nemovitost po dobu minimálně 15 let výhradně pro účely činnosti sdružení Junák. V případě porušení tohoto závazku bude v darovací smlouvě sjednána smluvní pokuta a možnost statutárního města Prostějova od darovací smlouvy odstoupit.

„Současný technický stav budovy vedle hvězdárny, kde mají či měli skauti původní klubovnu, je nevyhovující. Proto jsme hledali řešení. Náš výběr padl právě na bývalou prádelnu, která je ve vlastnictví Domovní správy, je asi sto metrů od stávajícího sídla sdružení. Objekt je v dobrém technickém stavu, má nová plastová okna včetně bezpečnostních sítí. Uvnitř jsou dvě malé kanceláře, dále dva větší prostory vhodné pro běžnou činnost sdružení a v zadní části jsou umístěny dvě místnosti bez oken vhodné jako sklad. Nechybí ani sociální zařízení,“ přiblížil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.  

Činnost sdružení Junák je zaměřena na výchovu dětí a mládeže dle stanov a nových výchovných programů. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.   

(jap)

Poslat nový komentář