Tříkrálová sbírka znovu pomůže potřebným

Tříkrálová sbírka znovu pomůže potřebným
ilustrační foto

Sdružení České katolické charity pořádá již 12. ročník Tříkrálové sbírky. Stejně jako v minulých letech je věnována na pomoc rodinám a osobám se zdravotním postižením, nemocným a osamělým v tíživé životní situaci. Trojice koledníků budou sbírat do kasiček dobrovolné peněžní dary, které odmění symbolicky cukrem. 

Postavy králů Baltazara, Kašpara a Melichara vyjdou s tříkrálovými pokladničkami také do ulic Prostějova i dalších obcí prostějovského děkanátu. V celostátním měřítku bude sbírka probíhat už od 1. ledna 2012 podle místních zvyklostí a bude ukončena 14. ledna. 

„V Prostějově budou tříčlenné skupinky koledníků složené z žáků Cyrilometodějského gymnázia koledovat v pátek 6. ledna, skupinky z ostatních farností ve městě pak v sobotu 7. ledna. V ostatních obcích prostějovského děkanátu bude stanoven termín podle místních zvyklostí,“ objasnil průběh tříkrálové sbírky pastorační asistent Charity Prostějov Vít Forbelský. 

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici koledníků, lidé mohou malým finančním obnosem pomoci trpícím a potřebným lidem. Každá trojice se prokazuje průkazem o povolení sbírky, který je totožný s občanským průkazem dospělého vedoucího skupinky. Ten je také držitelem platného průkazku vydaného Arcidiecézní charitou Olomouc s číslem svého průkazu totožnosti a pokladničky. Pokladnička je zapečetěná a označená stejným číslem. Organizátoři sbírky se snaží předejít problémům s falešnými koledníky, kteří Tříkrálovou sbírku zneužívají k vlastnímu obohacování.

Při poslední sbírce vybrali koledníci v 58 obcích děkanátu Prostějov 660 tisíc korun, v rámci celé republiky to pak bylo více než 70 milionů korun. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Pětašedesát procent z celkového výtěžku připadne prostějovské charitativní pečovatelské službě, stacionářům seniorů a osobám se zdravotním postižením i na přímou pomoc rodinám a osobám v tíživé životní situaci. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.    

 (jap)

Poslat nový komentář