Okrašlovací spolek města Prostějova na inspirační návštěvě ve Znojmě

Okrašlovací spolek města Prostějova na inspirační návštěvě ve Znojmě
ilustrační foto

Okrašlovací spolek města Prostějova navázal spolupráci s Okrašlovacím spolkem ve Znojmě. Na pozvání Jihomoraváků se zúčastnili členové prostějovského spolku Jiří Svatoš a JUDr. Josef Augustin na spolkové akci ve Znojemské Besedě, která je tady již tradicí a při níž jsou předávány ceny vybraným osobnostem za podíl na kulturních a společenských aktivitách okrašlovacího spolku v regionu. 

„Navzájem jsme se seznámili s činností obou spolků. Ve své podstatě je činnost shodná, nicméně jsou určité odlišnosti. Zatímco znojemský spolek je velkým oponentem vedení města a prosadil například dlažbu na náměstí místo původního plánu betonových ploch, prostějovský spolek s městem spolupracuje a snaží se hledat místa, kam město ,nedohlédneʼ. A to jak v oblasti péče o zeleň, tak i pořádáním kulturně-společenských akcí pro širokou veřejnost,“ uvedl místopředseda Jiří Svatoš. Činnost znojemského spolku je spíš nenápadná, avšak velice přínosná. Členové čistí studánky, starají se o lesopark, obnovují, renovují a doplňují lavičky u přírodních markant, obnovují historické kameny a další monumenty, označují domy význačných osobností a tak podobně. Jiná je též živelnost a zapojení členů. V Prostějově se členská základna schází jedenkrát za rok na valné hromadě, kdy rekapituluje činnost. V průběhu roku pak následuje řada pracovních schůzek týmu při přípravě a realizaci společných akcí. Ve Znojmě se členská základna schází se železnou pravidelností každých 14 dní třeba v restauraci „u piva“, kde se společně řeší aktuální potřeby a další plány, pak při jednotlivých akcích nebo na častých poznávacích výletech spolku. 

Prostějovský okrašlovací spolek pozval na oplátku znojemské kolegy na zářijové hanácké slavnosti, kdy se podílí na jiřinkové výzdobě a kulturním programu v Národním domě. „Považuji za prospěšné podívat se, jak to dělají v jiných městech. Je to inspirativní a určitě se můžeme vzájemně obohatit,“ potvrdila předsedkyně Milada Sokolová.  

(jap) 

Poslat nový komentář