Starorežná obdarovala keramickou dílnu speciální školy

Keramická dílna Jistoty. Foto archiv školy
Keramická dílna Jistoty. Foto archiv školy

Finanční dar ve výši 30 000 korun věnovala společnost Granette & Starorežná Distilleries Střední, základní a mateřské škole JISTOTA v Prostějově v Tetíně.

Tato soukromá škola zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem a mládeži se speciálními potřebami podle jejich zdravotního postižení. Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky, osvojení vědomostí, dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. Ve vzdělávacím programu se tu v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků klade důraz zejména na vypěstování vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální samostatnosti. Mohou se poté v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. Své dovednosti rozšiřují žáci školy JISTOTA mimo jiné při výrobě keramiky a právě na vybavení keramické dílny je finanční dar společnosti Granette & Starorežná Distilleries  určený.

„Pro naši společnost je důležité pomáhat tam, kde to je potřebné. Keramická dílna je místo, kde si žáci s různými zdravotními postiženími mohou zdokonalovat svou zručnost a následně ji využít i v běžném životě,“ uvedl Pavel Kadlec, generální ředitel Granette & Starorežná Distilleries. 

(red)

Poslat nový komentář