Bytový dům v Kravařově je opět k mání!

Bytový dům v Kravařově je opět k mání!
ilustrační foto MMP

Radní vyhlašují nový záměr prodeje bytového domu v ulici Kravařova číslo tři v Prostějově. Záměr prodeje je opět vyhlášen za účelem rekonstrukce domu a jeho využití pro podnikání. Jeho prodej zastupitelé před časem neschválili kvůli historické hodnotě i možnosti využití pro potřeby města. 

„Výběr bude probíhat formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), což je 2.6 milionu korun. Zaplacena bude před podpisem kupní smlouvy. Při prodeji bude uplatněn systém aplikace kauce při prodeji majetku Statutárního města Prostějova a bude činit 260 tisíc korun,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho vyjádření náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bude hradit kupující.

Nemovitost pochází z roku cca 1910. Objekt tvoří dvoupodlažní, nepodsklepený trakt se sedlovou střechou. V roce 2000 byla kompletně vyměněna střešní krytina včetně krovu. Budova se nachází v památkové zóně. "Pro magistrát upotřebitelná není, třeba kvůli nízkým stropům. Její jakákoli přestavba podléhá schválení památkářů," doda Fišer. (red)

Komentáře

A co to mít jako šatlavu na politiky?

Poslat nový komentář