Radní posoudili možnost parkování na odstavných plochách

Radní posoudili možnost parkování na odstavných plochách
Plastové zatravňovací panely se již osvědčily.

Rada města Prostějova se zabývala žádostmi majitelů nemovitostí v řadě lokalit, které jsou vysoce frekventované a není zde možnost parkování. Proto dala souhlas se zřizováním zpevněných ploch v travnatých pásech některých ulic. 

„Jde o to, že se na nás obracejí živnostníci, kteří nemají kde u svých provozoven parkovat s vozidlem, jež potřebují pro podnikání. Je to velmi složitá situace – na jedné straně nechceme, aby ve městě ubývalo travnatých ploch, na druhé straně chceme alespoň touto formou podpořit živnostníky tam, kde situace s parkováním před jejich provozovnami není jinak řešitelná,“ vysvětlil místostarosta Jiří Pospíšil. 

Odstavné plochy budou moci být zřízeny na základě smlouvy o pronájmu pozemku výhradně z plastových zatravňovacích panelů a do podmínek užívání bude zapracován i požadavek údržby pronajatého pozemku včetně jeho zatravnění a následné trvalé péče o trávník. Další podmínkou pak bude uvedení pronajatého pozemku do původního stavu v případě ukončení užívání odstavné plochy k parkování (tj. odstranění zatravňovacích panelů a následné zatravnění pozemku). „Pracovníci Odboru správy a údržby majetku města budou zároveň zajišťovat pravidelnou kontrolu dodržování stanovených podmínek a v případě závažných pochybení nájemce může dojít až k ukončení pronájmu pozemku výpovědí,“ dodal Pospíšil.

Odstavné plochy ze zatravňovacích panelů však nebudou povolovány úplně všude, ale v souladu s koncepcí, která by řešila možnosti parkování ve vytipovaných více frekventovaných ulicích, včetně jejich provedení (například v ulici Kostelecká).     

(red)

Poslat nový komentář