První letošní kontrola na silnicích: třetina řidičů hřešila

První letošní kontrola na silnicích: třetina řidičů hřešila
ilustrační foto

Také v letošním roce budou policisté na silnicích regionu pořádat dopravně preventivní akce, které si kladou za cíl zlepšit bezpečnost a dodržování pravidel provozu na komunikacích.

První taková akce proběhla v pondělí 23. ledna v rámci spolupráce Policie ČR a Vojenské policie. Strážci pořádku se zaměřili na dodržování rychlostních limitů v obci a mimo obec a na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. "V rámci dopravní akce bylo zkontrolováno celkem 124 motorových vozidel, kdy bylo zjištěno celkem 41 přestupků proti výše uvedenému zákonu. Celková výše pokut, uložených policisty v blokovém řízení, byla ve výši 22.600 korun," informoval Petr Weisgärber, komisař preventivně informační skupiny Policie ČR Prostějov.

(red) 

Poslat nový komentář