Pronájem parkovacího místa pro invalidní občany

Pronájem parkovacího místa pro invalidní občany
ilustrační foto

Od 1. ledna letošního roku se zvýšil pronájem plochy v majetku města z 20 na 200 korun bez DPH za metr čtvereční. Invalidní občané držitelé průkazu ZTP/P, kteří si dosud platili stání pro automobil v blízkosti svého bydliště, poukazují na přílišné finanční zatížení svého rodinného rozpočtu. Rada schválila deklaraci vedoucí k individuálnímu snížení pronájmu odstavných ploch a umožní handicapovaným občanům parkovat za původní sazbu.

Jedná se o parkovací místa osob těžce tělesně nebo mentálně postižených, které případně potřebují doprovod další osoby. Tento případ se týká podle dostupných údajů šestnácti rodin. Rada města Prostějova deklaruje vůli statutárního města pronajímat městské pozemky pro účely zřízení a užívání odstavných ploch osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P nebo jejichž rodinný příslušník je držitelem průkazu ZTP/P, v odůvodněných případech za zvýhodněných podmínek

„Prakticky to znamená, že tito lidé se mohou obrátit na Odbor správy a údržby majetku města a pokud doloží potřebné dokumenty, bude se jejich žádostí zabývat rada. V současné době činí pronájem jednoho čtverečního metru městského pozemku, který je užíván jako odstavná plocha, 200 korun plus daň z přidané hodnoty za rok. Ke všem žádostem budeme přistupovat individuálně a budeme se snažit vyjít žadatelům vstříc,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Ve výjimečných případech lze pronájem parkovacího místa řešit i výpůjčkou. Každý jednotlivý případ budou radní posuzovat individuálně.     

(jap)

Poslat nový komentář