Řidiči, pozor! Brněnská bude uzavřena!

Řidiči, pozor! Brněnská bude uzavřena!
ilustrační foto mapy.cz

Vedení města Prostějova včera obdrželo od Krajského úřadu Olomouckého kraje informaci o zahájení rekonstrukce ulice Brněnské. Práce jsou počátkem rekonstrukce silnice II/433 Prostějov – Mořice, která proběhne v celé její délce v příštím roce. Letošní oprava se bude týkat úseku ulice Brněnské, zhruba od konce zdi Centra sociálních služeb (staré nemocnice), až po bránu hřbitova.  

"Rekonstrukce si vyžádá uzavření této části ulice, a to ve dnech 27.11.2017 do 3.12.2017 včetně – to vše za podmínky, že se nevyskytnou komplikace a nezhorší povětrnostní podmínky," uvedl vedoucí Odboru dopravy Miroslav Nakládal. 

Od pondělka do pátku proběhne frézování povrchu, oprava trhlin podloží a odstraňování krajnic. V pátek bude podklad očišťován a nanesen spojovací postřik. Samotná pokládka živičných vrstev je naplánována na sobotu a neděli. V pondělí 4.12. až středu 6.12. by měly být opraveny krajnice, osazovány směrové sloupky a provedeno vodorovné značení.

„Co se týká dopadů na dopravu - ulice Brněnská bude v uvedeném úseku uzavřena. Průjezd bude umožněn pouze autobusům veřejné dopravy. Objízdná trasa povede obousměrně a přes Určice, Dětkovice, Vranovice – Kelčice a Žešov. Po dobu kladení živičných vrstev (sobota a neděle) neprojedou ani autobusy. Ty využijí účelovou komunikaci mezi ulicí Určickou a Brněnskou (kolem bývalého Agrostavu), o řízení provozu se postarají semafory. Motoristé v průběhu rekonstrukce tohoto úseku musí počítat se zákazem vjezdu všech vozidel kromě autobusů,“ uvedl Nakládal. 

"Upozorňujeme majitele garáží a všechny, kteří v lokalitě parkují svá vozidla, aby svá auta v době stavebních prací na komunikaci zaparkovali na jiném přístupném místě," dodal Nakládal. 

Podle zákona o pozemních komunikacích nemusí být po dobu uzavírky zajištěn příjezd k objektům v uzavřeném úseku a nikomu nenáleží nárok na náhradu škody vzniklou v důsledku uzavírky.

Investorem akce je Olomoucký kraj a dodavatelem společnost OHL ŽS a.s. Brno. (ber)

 

Poslat nový komentář