Dotace z Programu obnovy venkova opět zlepší tvář řadě obcí a měst

Dotace z Programu obnovy venkova opět zlepší tvář řadě obcí a měst
Mořice byly první obcí na Prostějovsku, které obstály v evropské konkurenci /na snímu starosta Jaroslav Knap)

Finanční prostředky z fondů Olomouckého kraje využívá stále velký počet obcí, měst i jejich sdružení. Kraj v minulosti podpořil řadu projektů a v dotacích bude pokračovat i v letošním roce. 

Obce do dvou tisíc obyvatel, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny získají v letošním roce z krajského rozpočtu šedesát milionů korun. Oproti loňskému roku si z programu Obnovy venkova Olomouckého kraje polepší o patnáct milionů korun. Celých 48 milionů korun kraj rozdělí na výstavbu a rekonstrukci obecního majetku, 7,2 milionu na aktivity svazků obcí a 4,8 milionu korun na územní plánování. Nově oproti minulému roku mohou obce žádat o příspěvek na protipovodňová opatření. Svazky obcí a místní akční skupiny získají krajské peníze i na neinvestiční akce. 

„Zájem o krajskou podporu je veliký, v letošním roce může obec žádat až o půlmilionový příspěvek na podporu projektů souvisejících s výstavbou či rekonstrukcí obecního majetku,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. V případě svazků obcí či akčních skupin mohou zájemci požádat o příspěvek do výše 300 tisíc korun na pořádání kulturních, společenských a volnočasových akcí. Za krajské peníze pro tyto akce mohou pořídit také vybavení. Kraj bude akceptovat také žádosti o podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí, a to až do výše 200 tisíc korun. 

V minulém roce podalo žádost o příspěvek celkem 251 obcí, z toho víc než polovina byla schválena. Z krajského rozpočtu bylo vyčerpáno celkem 45 milionů korun. Největší zájem projevily obce o opravy chodníků a komunikací. Krajský program obnovy venkova běží již od roku 2004, za tu dobu kraj přidělil žadatelům celkem 334,5 milionu korun.

Dotace z Programu obnovy venkova byly jednou z možností, které využily k zásadním změnám a rozvoji obce Mořice a Smržice. Ty se díky cílené strategii složené z různých materiálů počínaje komplexní pozemkovou úpravou a územním plánem až po projekty Programu obnovy venkova dostaly až mezi nejvýše oceňované obce v rámci České republiky i Evropy. Mořice i Smržice ověnčily zelené stuhy v soutěži Vesnice roku a Entente Florale Europe. 

(jap)  

Poslat nový komentář