Prostějovští zastupitelé odpustili hříšníkům

Magistrát finančně podpořil exkluzívní výstavu v muzeu.
Magistrát finančně podpořil exkluzívní výstavu v muzeu.

Dva dodatky k poskytnutým veřejným finančním podporám z loňského roku předložili radní ke schválení zastupitelům. Ti svým kladným hlasováním ukázali dostatečnou toleranci k neukázněnosti příjemců veřejné finanční podpory.

„Předem chci upozornit, že pro příště je nutné postupovat podle stanovených pravidel. Pokud nevyužijí žadatelé veřejnou finanční podporu, je třeba v daných termínech před vyúčtováním dotace požádat o změnu,“ předeslal primátor Miroslav Pišťák. 

Zastupitelé povolili půlroční prodloužení lhůty čerpání a vyúčtování veřejně finanční podpory (VFP) příjemci Pavlu Mošovi a také změnu účelu čerpání VFP pro Muzeum Prostějovska. To uspořádalo na konci loňského roku exkluzívní výstavu z díla malíře Jana Zrzavého, na níž získalo  mimo jiné mimořádnou VFP Města Prostějov 100 tisíc korun. Dotace byla vázána na úhradu nákladů spojených s převozem a vystavením exponátů. Na stanovený účel však muzeum dotaci zcela nevyčerpalo a část finančních prostředků použilo na „modernizaci kamerového systému a osvětlení v sálech“, což je trvalé vylepšení inventáře příspěvkové organizace zřízené a financované Olomouckým krajem. 

Je jisté, že Prostějov je kulturním městem, proto zastupitelé změnu účelu čerpání VFP ve prospěch muzea odhlasovali. Magistrát učinil vstřícný krok vůči kraji, muzeum na tom chytře vydělalo.   

(jap)

Poslat nový komentář