Magistrát Prostějova zreviduje dřevěné plastiky vytvořené na sympoziích

Plastika Nit života slovenského řezbáře Martina Navrátila (vpravo).
Plastika Nit života slovenského řezbáře Martina Navrátila (vpravo).

Z důvodů finančních i jiných se vloni vedení města rozhodlo, že sochařské sympozium Hany Wichterlové se nebude pořádat každoročně, nýbrž pouze jednou za tři roky. Město však už požádalo Olomoucký kraj o dotaci na tuto akci, kterou letos obdrželo. Radní a nyní i zastupitelé odsouhlasili její vrácení.

Olomoucký kraj poskytl pro letošní sympozium dotaci ve výši 50 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů. V letošním roce se však sympozium podle rozhodnutí vedení města neuskuteční, proto se poskytnutá částka vrací kraji.

„Dotaci jsme sice nyní odmítli, přesto chceme požádat o nové využití těchto finančních prostředků na akci Prostějovské léto. Uvidíme, jak kraj v této záležitosti rozhodne,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Jak následně zastupitele informovala, magistrát hodlá provést revizi plastik jak v depozitářích, tak rozmístěných v různých částech města. Některé kusy, které vznikly v minulých ročnících sympozia, už začal nahlodávat zub času. Počasí a částečně i nenechavé ruce vandalů poškozují skulptury umístěné na veřejných prostranstvích natolik, že čas od času musí být renovovány. Některá díla jsou však poškozena natolik, že už je nelze zachránit a je nutné je odstranit. 

„Pokud půjde dílo zachránit restaurací, bude tak učiněno. Dřevo je ale netrvanlivý materiál a s tím se nedá nic dělat. Stav plastik posoudí příslušná komise, která rozhodne, jak s poškozenými díly naložit,“ dodala Hemerková. Město má smlouvy s autory z posledních ročníků, takže plastiky jsou v majetku města a nenastane problém s autorskými právy. S ostatními autory bude město o řešení jednat.       

(jap) 

Poslat nový komentář