Šance pro podnikatele na venkově, žádejte o evropské peníze

Šance pro podnikatele na venkově, žádejte o evropské peníze
ilustrační foto

V červnu se přijímají žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova na Zakládání a rozvoj mikropodniků. Je určen pro fyzické nebo právnické osoby do 10 zaměstnanců, mající provozovnu v obci do 2 000 obyvatel. Výhodou projektu je platnost i na nově založené společnosti bez podnikatelské historie.

Dotace je poskytována až do výše 60% investice, maximálně 10 milionů korun. Je vyplácena zpětně proti zaplacené faktuře. Žadatel si tedy musí zajistit profinancování projektu, a to z vlastního nebo cizího kapitálu. Vztahuje se například na  rekonstrukci nebo novou výstavbu provozoven, nákup základního vybavení a nezbytné pořízení výpočetní techniky. Program není určen pro podnikatele v zemědělství.

Dotace nebude přiznána na investiční akce zahájené před podáním žádosti. Žadatel může zahájit realizaci projektu ihned po podání žádosti nebo může počkat až na schválení, které má proběhnout v prosinci 2012 a realizovat projekt s jistotou přiznání dotace. Nejpozději musí být realizace projektu dokončena do 24 měsíců od schválení dotace. Doba udržitelnosti projektu je 5 let.

(red)

Poslat nový komentář