V dotačních titulech získalo město miliony korun

V dotačních titulech získalo město miliony korun
ilustrační foto

Nabízíme přehled dotací, které  byly v roce 2017 městu schválené - v celkovém objemu 45,1 milionů korun. Přehledy hovoří o dotacích roku 2017 a také o letošních žádostech.

EÚO BD Kostelecká 17 1,3 mil. Kč

Rozšíření biokoridoru Hloučela, I. et. 1,6 mil. Kč

EÚO MŠ A. Krále 2,1 mil. Kč

EÚO MŠ Žešov 1,1 mil. Kč

CS Kostelecká I., II. et. 0,9 mil. Kč

Osvětlení přechodů Plumlovská 0,3 mil. Kč

Vybudování odborných učeben ZŠ J. Železného 15,3 mil. Kč

Zvýšení kapacity MŠ Čechovice 11,3 mil. Kč

Požární zbrojnice Vrahovice 4,5 mil. Kč

CS Žešov IV. a V. et.  6,7 mil. Kč

 

Další žádosti o dotace podané v roce 2017 jsou ještě v procesu hodnocení, a to v objemu 36,0 milionů korun:

Přestupní terminál Floriánské nám. 26,2 mil. Kč

Přestupní terminál Janáčkova 8,1 mil. Kč

EÚO MŠ Dvořákova 1,7 mil. Kč

 

V prvním čtvrtletí roku 2018 budou podány další žádosti o dotace v rámci ITI Olomoucké aglomerace v objemu 81,0 milionů korun:

Národní dům Prostějov 63,5 mil. Kč

Dům dětí a mládeže Vápenice 4,8 mil. Kč

Dílny a jazykové učebny ZŠ Valenty 6,4 mil. Kč

Dílny a jazykové učebny ZŠ Melantrichova 6,3 mil. Kč

(red)

 

Komentáře

A kdo to bude schvalovat, je blázen! :-))

Poslat nový komentář