Drozdovický rybník si vypůjčili rybáři

Drozdovický rybník si vypůjčili rybáři
ilustrační foto

 

Rybník v majetku města měli od roku 1994 v nájmu rybáři. Smlouva byla ukončena k 31. prosinci 2013 dohodou a prostějovská místní organizace Moravského rybářského svazu získala nádrž do bezplatné výpůjčky jako rybochovné zařízení. 

Smlouva o výpůjčce je uzavírána na dobu neurčitou. "Tato smlouva stanovuje vypůjčiteli povinnost vést veškeré náklady spojené s provozem, údržbou a opravami. Rybáři musí provádět čištění česel, vodní hladiny a úklid okolí rybníka ve stanoveném prostoru, pravidelně kontrolovat břehové opevnění a případné poškození nahlásit na magistrát," uvedl důležité podmínky smlouvy Jiří Pospíšil, první náměstek primátora odpovědný za správu majetku města.  Povinností rybářů je dále například řádně označit prořezané odvětrávací otvory v ledové ploše nebo zajistit uvolnění vodního ptactva v případě jeho přimrznutí k vodní hladině rybníka. (red)

 

 

Poslat nový komentář