Policisté hlídají Dušičky

Policisté hlídají Dušičky
ilustrační foto

V souvislosti s uctěním Památky zesnulých připravují v těchto dnech policisté na celém území Olomouckého kraje bezpečnostní opatření, a to jak na úseku BESIP, tak k předcházení páchání majetkové trestné činnosti na místních hřbitovech a v jejich okolí.

Preventivní dopravně bezpečnostní akce bude zaměřená zejména na kontrolu dodržování předepsané rychlosti jízdy motorových vozidel, způsobu jízdy vozidel, dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technického stavu motorových vozidel, kontrolu dokladů předepsaných pro řízení motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona. "Upozorňujeme řidiče, aby důsledně dodržovali veškerá pravidla bezpečné jízdy a přizpůsobili způsob i rychlost dopravní situaci. Dá se předpokládat, že se v silničním provozu budou pohybovat i tzv. sváteční řidiči, apelujeme tímto na ohleduplnost všech účastníků silničního provozu a doporučujme řidičům, aby nepodceňovali ani podzimní proměnlivost počasí," uvedl policejní mluvčí Petr Piňos. 

Hlídky Policie České republiky budou též vykonávat preventivní činnost na parkovištích u hřbitovů a na hřbitovech v souvislosti se zvýšeným pohybem občanů, kteří přijdou uctívat „Památku zesnulých“. Zvýšený počet lidí láká a dává příležitost zlodějům, kteří se zaměřují na cenné věci zanechané na viditelném místě v interiéru motorových vozidel zaparkovaných na parkovištích a v okolí hřbitovů. Policisté budou osobně informovat občany o tom, aby byli obezřetní a ve svých vozidlech nenechávali nic, co by mohlo vést zloděje ke krádeži. Stejně tak hlídky policistů informují o tom, jak je důležité nenechávat si své osobní věci, jako jsou kabelky, batohy a tašky volně položené poblíž náhrobků. Tohoto okamžiku pak může využít zloděj a věci jim odcizit přímo za zády, v momentě, kdy se věnují třeba zapalování svíček. Dochází ke krádežím květin, věnců a v krajních případech i k poškozování hrobů. Pro takové případy doporučuje Policie ČR mít vše řádně zadokumentované a vyfocené.

"Uhlídat všechna zaparkovaná vozidla a odložené osobní věci u hřbitovů a na hřbitovech je pro policii prakticky nemožné, proto si ceníme pozorných spoluobčanů, kteří si všímají podezřelých osob a informace ihned volají na tísňovou linku 158," dodal mluvčí. (red)

Poslat nový komentář