Prostějovu žádná přívalová povodňová vlna nehrozí

Prostějovu žádná přívalová povodňová vlna nehrozí
Odtok z plumlovské nádrže je přísně regulovaný.

Žádný katastrofický scénář, žádná valící se voda ze sněhu na Prostějov a okolní obce. Obyvatelé Prostějovska nemusí mít obavu ze zprávy, která byla uveřejněna v Prostějovském Večerníku. Autor článku na titulní straně svými zcela neodbornými a poplašnými informacemi děsí čtenáře. Uvádí například, že na Prostějov „se řítí 3,6 milionů kubíků sněhu“. Titulkem, doplněným o poplašnou grafiku „zatopené prostějovské radnice“, mate obyvatele z domnělé „povodňové vlny“. 

Státní podnik Povodí Moravy důrazně dementuje poplašné a lživé informace, které byly zveřejněny v regionálním periodiku dne 20. února. K poplašné zprávě vydalo Povodí Moravy tiskovou zprávu.

„Tyto informace mají v lidech vzbudit zdání, že jsou ohroženi povodní. Přitom letošní situace vůbec neodpovídá podobnému scénáři. Nejenže máme nádrž v Plumlově zcela vypuštěnou, ale sněhu na Drahanské vysočině je letos mnohem méně než v jiných letech. Autorovi článku jsme několikrát vysvětlovali, že objem vody ve sněhu neznamená, že všechna steče do řek v povodí nádrže. Navíc aktuální meteorologická situace nám jen nahrává. Pokud sníh bude i nadále odtávat postupně jako doposud, nemusíme uvažovat ani o zahájení napouštění nádrže,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. 

K uklidnění situace by měl přispět i fakt, že plumlovská nádrž zachytí vodu o objemu více než 5,5 milionů kubických metrů vody. Přestože z fyzikálních a přírodních zákonů není možné, aby všechna voda ve sněhu stekla do koryt řek a následně do nádrží (v ideálním stavuje je to cca jedna třetina), matematicky je jasné, že sníh z Drahanské vysočiny nemůže Prostějovsko ohrozit. Navíc úvaha, že by Prostějov mohla zatopit voda z Beskyd a Jeseníků zcela popírá zeměpisná fakta. 

„Vodu z nádrže postupně odpouštíme a zatím nebyl důvod se bavit o zahájení napouštění. Samozřejmě máme přísně stanovený manipulační řád. Pokud by jen trochu hrozilo, že z nádrže bude odcházet více vody, než by koryto Hloučely zvládlo, okamžitě zavíráme stavidla a vodu zachytíme v nádrži,“ doplnil ředitel závodu Horní Morava David Fína. Zmíněný článek ukazuje jen jedno jediné: Za každou cenu, a to i za cenu lží na úkor zvýšeného strachu občanů, získat pozornost senzacechtivých čtenářů. Tím také jistě i zajímavého honoráře vydavatele. Chraňme se takových autorů. 

Veronika Slámová – tisková mluvčí Povodí Moravy s.p.

Poslat nový komentář