Ani po oteplení neočekávají vodohospodáři vážnější problémy

Ani po oteplení neočekávají vodohospodáři vážnější problémy
Zvýšení hladin vodních toků nebude nijak drastické.

Protože se teploty dostanou o víkendu nad bod mrazu, lze očekávat další postupné odtávání ledových zámrzů na tocích s možností uvolňování ledových ker, chodu ledů a nelze vyloučit ani tvorbu ledových zátarasů a bariér. Týká se to zejména menších a středních toků ve středních a nižších polohách. Na vodních nádržích se bude síla ledu postupně zeslabovat.

Ani po oteplení však Povodí Moravy s.p. neočekává výraznější problémy Po oteplení v uplynulém týdnu a mírně zvýšených průtocích odtával částečně na zamrzlých úsecích toků led. V některých úsecích voda nad led natékala uvolňovaly se ledové celiny. Ve větší míře se však nevyskytoval výraznější chod ledových ker ani se netvořily nebezpečné ledové bariéry. V pátek 24. února byly prováděny nutné manipulace kvůli převádění ledů přes jezy. Mezi ohrožené toky s častým výskytem tvorby ledových bariér nepatří žádný protékající prostějovským regionem. Přesnou dobu a místo vzniku chodu ledů a tvorbu ledových bariér, jejich velikost a možnost způsobení vážnější povodňové situaci v důsledku vzdutí vody však lze jen těžko předem předvídat. Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. situaci ve vodoměrných stanicích průběžně sleduje a vyhodnocuje.

Podle předpovědi ČHMÚ vyvrcholí příliv teplého vzduchu od západu před studenou frontou, která přejde během noci na sobotu. O víkendu pak bude proudit na území České republiky chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Hladiny toků mírně stoupají a ledové jevy v korytech toků pozvolna ubývají a uvolňují se. Hydrologové předpokládají i nadále odtávání sněhové pokrývky v podhůří i nižších polohách a vzestupy hladin. Led v korytech toků bude ubývat a uvolňovat se. Dosažení SPA se očekává jen ojediněle při možných komplikacích s odchodem ledů.    

(red)

Poslat nový komentář