Duben – měsíc jarního úklidu

Školáci z Vrahovic každý rok uklízejí parčík u Floriánka.
Školáci z Vrahovic každý rok uklízejí parčík u Floriánka.

Stejně jako v minulých letech i letos je měsíc duben v Prostějově ve znamení úklidu. Probíhá blokové čištění komunikací, podle harmonogramu jsou rozmisťovány po městě velkoobjemové vany na tříděný odpad, byla zahájena i plošná deratizace stokové sítě. 

Zatímco silniční technika smýčí a vymetá všechny ulice a zákoutí města od nánosů zimy, do jarního úklidu se pustila i sdružení nájemníků na panelových sídlištích a také majitelé rodinných domků. Jejich odpad ať už biologický ze zahrad či velkoobjemový z provozu domácnosti, odváží kontejnery rozmisťované ve stanoveném harmonogramu v jednotlivých částech města. Letos však provází svoz velkoobjemového odpadu nový fenomén víc než v předcházejících letech. Jen co zaparkuje velkoobjemová vana na svém místě, už zde čekají lidé s dvoukoláky a odvážejí vše, co jim padne do oka. Jedni uklízí, druzí navážejí ke svým obydlím opotřebované harampádí.

Mimo již zavedený systém úklidu zavedl magistrát i další novinku. Koncem loňského roku zakoupil z dotace Evropské unie na 600 kusů biopopelnic a 700 kusů kompostérů. Tyto bionádoby zapůjčil na základě smlouvy občanům.

„Kompostéry slouží k výrobě vlastního kompostu, který občanovi zůstává k jeho využití.  Biopopelnice se vyváží vždy v sobotu každých čtrnáct dní a bioodpad se odveze k dalšímu zpracování. Tento odpad tudíž neskončí na skládce nebo ve spalovně,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Jana Gáborová. Svoz probíhá každý sudý týden v sobotu od 7 hodin. Cílem akce je vytřídění bioodpadu z komunálního odpadu a tím ponížení jeho množství. 

Na jarní úklid okolí města, především biokoridoru Hloučela, se zaměřují zase různé dobrovolné spolky. Například prostějovští ochránci přírody letos svolali dobrovolníky už ve dvou termínech a vyčistili lesopark po celé délce od Vrahovic až po ulici Tichá.    

(jap)

Poslat nový komentář