Prostějovský magistrát obnovuje zeleň

Prostějovský magistrát obnovuje zeleň
ilustrační foto

V průběhu vegetačního klidu prováděli pracovníci firmy .A.S.A TS Prostějov revitalizaci zeleně v katastru města Prostějova. Na základě inventarizace zeleně, kterou zpracovává odborná firma a posuzuje zdravotní stav a provozní bezpečnost stromů v ulicích a na veřejných prostranstvích, byla vykácena víc než pětistovka stromů. 

Nejvíce stromů vykáceli pracovníci sadů a parků v Olomoucké ulici, kde padlo k zemi 15 kusů  přestárlých hlohů obecných. 

„Tyto stromy byly ošetřeny už v loňském roce, byl proveden bezpečnostní řez, to je odstranění suchých větví. Sesychání kosterních větví však pokračovalo, proto bylo nutné provést pokácení z důvodu provozní bezpečnosti. Výsadba nových stromů bude provedena v průběhu dubna, bude vysazeno patnáct kusů lip Tilia vulgaris Palida,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Další rozsáhlejší výsadba bude probíhat v ulici Rejskova, kde bude vysazeno 30 kusů javorů. V letošním roce plánuje magistrát vysadit minimálně 250 nových stromů v různých lokalitách. Město Prostějov má ve správě kolem 18 tisíc stromů a zhruba 110 hektarů zelených zatravněných ploch. 

Pro letošní rok obdržel magistrát dotaci ze Státního fond životního prostředí ve výši 1 milion korun na akci „Revitalizace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – I. Etapa“. Ta bude probíhat na sedmi lokalitách, a to na náměstí J. V. Sládka, v Čechovicích na návsi, na Bezručově, Joštově a Neumannově náměstí, na náměstí Padlých hrdinů a Odboje. Práce jsou prováděny na základě zpracované a schválené projektové dokumentace a budou dokončeny do konce června.     

(jap)

Komentáře

500 stromů padlo a jen 250 jich chce město vysadit... a pak se Hemerková strááášně diví, že je ve městě zvýšená prašnost.

Poslat nový komentář