Bioplynka v Tištíně je jednou z prvních na Prostějovsku

Stanice na výrobu bioplynu v Tištíně nezatěžuje životní prostředí.
Stanice na výrobu bioplynu v Tištíně nezatěžuje životní prostředí.

Požadavek na maximální využívání obnovitelných zdrojů patří mezi klíčové body energetické politiky Evropské unie a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na bilanci spotřeby energie se stal jedním z prioritních úkolů v naprosté většině členských zemí. Stejně tak v České republice. 

Při vstupu ČR do EU se vláda zavázala, že zvýší podíl výroby elektrické energie z alternativních zdrojů. Díky legislativě a příznivým příspěvkům Regulačního fondu se stala především sluneční energie obrovským byznysem a paradoxně výrazně zvýšila ceny elektřiny pro konečné spotřebitele, především pro občany. Nyní hledá vláda kroky, jak lidem ulevit. Odhlasovala již s podporou Ústavního soudu zdanění výnosů ze solárních elektráren, na stole je teď otázka pozastavení podpory fotovoltaiky a podpora ostatních obnovitelných zdrojů jen v rozsahu, který je ekonomicky únosný.  

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů však bude i dál aktuální otázkou. Jen se bude nyní ubírat jiným směrem. Po boomu větrných a slunečních elektráren se teď investoři stále víc zaměřují na výrobu nejefektivnějšího zdroje energie, kterým je bioplyn. 

Příkladem hospodárného a ekonomického přístupu k obnovitelným zdrojům je stanice na výrobu bioplynu v Tištíně. Je jednou z prvních bioplynek na Prostějovsku, další se má stavět ve Smržicích. Bioplynka Agrodružstva v Tištíně vyrábí pro vlastní potřebu elektrickou energii z odpadu živočišné výroby a rostlinných produktů. Zařízení přeměňuje kukuřičnou siláž a kejdu od skotu na bioplyn, ze kterého se generátorem získává elektrická energie. Od roku 2009 tato energie přivádí teplo a ohřívá vodu v administrativní budově, v garážích i ve všech dalších provozech Agrodružstva v Tištíně. Teplo z bioplynky by mohlo uspořit náklady na elektrickou energii při vytápění místní sokolovny nebo i školní budovy. Vedlejší produkt při výrobě bioplynu lze využít v tuhé podobě jako  biohnojivo na pole nebo v podobě granulí pro zahrádkáře. Bioplynka přináší užitek místním lidem, neplní kapsy zahraničním investorům a podnikavcům.      

(jap)

Poslat nový komentář