Finanční injekce pro další rozvoj lesního hospodářství

Finanční injekce pro další rozvoj lesního hospodářství
ilustrační foto

Statutární město Prostějov získalo dotaci 2,3 milionů korun ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z Programu rozvoje venkova – Investice do lesů. Žádost o dotaci byla podána na pořízení technologického vybavení pro zpracování palivového dříví a další technologie v souvislosti s rozvojem a rozšířením lesní školky v Seči.  

Radní akceptovali doporučení dozorčí rady společnosti Lesy města Prostějova s.r.o. a schválili pořízení dvou pracovních terénních vozů a nákup technologického celku pro štípání a paletizaci palivového dříví, což souvisí s rozvojem areálu lesní školky v Seči a celoročním využitím pracovních sil. Už koncem loňského roku byly v lokalitě lesní školky zahájeny práce na modernizaci a rozšíření výroby sadby lesních stromků, letos budou podle schváleného programu pokračovat stavební úpravy stávajících objektů na klimatizovaný sklad a další potřebné zázemí. 

„V uvážlivém lesním hospodářství chceme pokračovat i v budoucnu, proto dostal zelenou projekt modernizace školkařství s rozpočtem kolem 4 milionů korun. Dotace pokryje téměř padesát procent nákladů projektu,“ řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil. 

Město Prostějov vlastní 1706 hektarů lesa, hospodářské výsledky při jejich obhospodařování patří k nejlepším v rámci statutárního města. Společnost Lesy města Prostějova, s. r. o. jsou vysoce profesionální společnost, což dokládají čtyři ocenění, která v minulosti získaly. Nyní budou mít Lesy ve správě rovněž biokoridor Hloučela.    

(jap)

Poslat nový komentář