Dvě přírodní památky na Prostějovsku končí, ochrana ztratila smysl

Úpolín nejvyšší už Pod panským lesem neroste, chráněné území bude zrušeno
Úpolín nejvyšší už Pod panským lesem neroste, chráněné území bude zrušeno

Svůj ochranný status ztratí dvě přírodní památky na Prostějovsku. Na jejich územích bohužel vyhynuly vzácné druhy rostlin a ochrana tak ztratila smysl.

V lokalitě Pod panským lesem rozkládající se v západní části katastru obce Malé Hradisko rostla chráněná bylina úpolín nejvyšší. Podle zřizovacího dokumentu z roku 1990 byl předmětem ochrany zbytek vlhkých upolínových luk, jež byly dříve pro oblast Drahanské vrchoviny typické. Na této louce však již několik let nebyl zjištěn ani jeden jeden exemplář zmíněné rostliny. 

Také u přírodní památky Prameniště Hamerského potoka U velké jedle se již v území nevyskytují žádné zvláštně chráněné druhy rostlin. Na částečně rašelinných půdách s olšinami se donedávna zachovaly porosty rašeliníků spolu s dalšími rostlinami typickými pro tato stanoviště.

Komplex lesních pramenišť u Bukové však už nemá z pohledu ochrany přírody a krajiny žádný mimořádný význam. Jedná se výhradně o čistě hospodářské lesní porosty s převahou smrku provenienčně nejistého původu, ostatní dřeviny tvoří pouze nepatrnou příměs.

(red)

Poslat nový komentář