Aktuální informace o likvidaci ekohavárie na říčce Blata

Aktuální informace o likvidaci ekohavárie na říčce Blata
ilustrační foto

Povodí Moravy pokračuje v monitoringu ekologické havárie na Blatě. Podle nejaktuálnějších odběrů z pátku 13. července se kvalita vody v řece zlepšila. Voda už nezapáchá a je méně zakalená. Celkové náklady se zatím pohybují kolem částky 140 tisíc korun, finančně se na této akci podílí Povodí Moravy, s.p. a Olomoucký krajský úřad. 

Připomeňme, že říčku Blata zasáhla v noci na pátek 6. července ekologická havárie. Z protržené nádrže zemědělského družstva v Seničce uniklo do Blaty 400 metrů krychlových kejdy. Kejda je směsí tekutého statkového hnojiva, výkalů, hospodářských hnojiv a zbytků krmiv s podílem vody.

Jak uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy, s.p. Gabriela Tomíčková, pracovníci Povodí Moravy ve spolupráci se společností Biofond aplikovali v pátek v poledne na ohrožená místa biochemickou látku do řeky Blaty, konkrétně u jezu v Těšeticích. Preparát, který slouží k čištění vody, obsahuje přirozené bakteriální kultury a při jeho aplikaci nehrozí nebezpečí předávkování nebo porušení rovnováhy ekosystému. Mikroorganismy rozloží dusíkaté látky a významně urychlí rekultivaci toku. Aplikace se prováděla rovnoměrným rozstřikem látky po dně řeky v kontaminovaném úseku za účasti Petra Lojku z životního prostředí. 

Podle měření v pátek 13. července se v úseku od Štětovic po ústí Blaty do toku Moravy hodnoty rozpuštěného kyslíku zvýšily a vlivem samočistících procesů a ředění významně poklesl obsah amoniaku a organického znečištění. Na horním úseku Blaty je kvůli jezům, kde je znečištění zadržováno, situace horší, ale i tam je patrné zlepšení oproti předchozím dnům. Jakost vody v řece Blatě je však stále klasifikována jako silně znečištěná voda. Znečištění už proteklo do Moravy, ale koncentrace znečišťujících látek nedosáhly hodnot, které by měly negativní dopad na její ekosystém.       

(red)

Poslat nový komentář