Pojištění města je od letošního roku téměř o polovinu levnější

Pojištění města je od letošního roku téměř o polovinu levnější
ilustrační foto

Město se snaží šetřit kde se dá. V říjnu loňského roku schválila rada města záměr sdružit veškerý movitý i nemovitý majetek města a pojistit ho výhodně u jediného pojišťovacího ústavu. Ten vzešel  z výběrového řízení – novým pojistitelem je Česká podnikatelská pojišťovna a.s.

Na podzim roku 2011 vyhlásilo město Prostějov veřejnou zakázku na centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města Prostějova včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností s více než padesátiprocentním podílem města. Dle stanovených kritérií se vítězem stala Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Dne 29. prosince 2011 byla s novým pojistitelem podepsána smlouva na pojištění s počátkem od 1. ledna letošního roku.

„Celkové pojištění majetku města Prostějova včetně zřízených příspěvkových organizací a společností s ručením omezeným vyjde na víc než dva miliony korun ročně, což je oproti předchozímu období úspora přes jeden a půl milionu korun. Jde přibližně o čtyřiačtyřicetiprocentní  úsporu a to je určitě významná částka, přičemž objem zakázky se soutěžil na čtyři roky. Úspora vznikla díky hromadnému pojištění města Prostějova a všech příspěvkových organizací včetně vybraných obchodních společností– konkrétně Domovní správy, MI PRO STAVu, Společenského domu, VaK a Lesů města Prostějova,“ vysvětlil starosta města Miroslav Pišťák.

V roce 2011 zaplatilo město Prostějov, příspěvkové organizace a výše uvedené obchodní společnosti za pojištění svého majetku celkem 3.765 tisíc korun. Od roku 2012 bude město platit celkem 2,103 milionů korun ročně.     

(red)

Poslat nový komentář