Rating Aa1.cz: Prostějov patří mezi nejlepší města v ČR

ilustrační foto
ilustrační foto

Město Prostějov obhájilo svůj dobrý rating. Výše ratingu se sice neliší od většiny hodnocených českých měst, Prostějov však patří v kategorii Aa1.cz mezi ty nejlepší. 

Podle hodnotící agentury Moody´s národní rating Prostějova na úrovni Aa1.cz odráží řadu faktorů, zejména závazek současného vedení města udržet nízkou úroveň zadlužení a také dosavadní solidní provozní výsledky města.

"Správa a řízení města Prostějov jsou na dobré úrovni a jsou srovnatelné s ostatními českými subjekty dané velikosti. Historicky město dodržuje rozpočtové plány, výjimkou byl pouze rok 2009, který byl významně ovlivněn nebývalým propadem příjmů z podílových daní. Přístup vedení města ke kapitálovým výdajům je obezřetný, což se projevuje ve skoro nulové přímé zadluženosti," uvádí se v hodnotící zprávě.

Vysoce pozitivní je úvěrové zatížení města, které činí 0,3 % provozních příjmů v roce 2011. Přitom nový úvěr v současné době vedení města neplánuje.

Agentura Moody´s konstatuje nízkou nezaměstnanost Prostějovska v rámci Olomouckého kraje a budoucí vývoj města hodnotí jako stabilní. Přesto v hodnocení zaznívá varující poselství, jež si ale vedení města dobře uvědomuje: "Očekávané zpomalení hospodářského růstu v roce 2012 přinese pravděpodobně pro město nižší než očekávané příjmy ze sdílených daní, čímž zatíží městský rozpočet."

(red)

Poslat nový komentář