Vynikající rating města ztvrdilo předání plakety

Primátor Prostějova Miroslav Pišťák převzal plaketu osvědčující nejvyšší rating
Primátor Prostějova Miroslav Pišťák převzal plaketu osvědčující nejvyšší rating města v rámci ČR

Jako první jsme vás informovali o potvrzení ratingu Prostějova pro letošní rok. Ve středu 28. března se uskutečnilo na magistrátu Města Prostějova oficiální předání plakety  ratingového ocenění za rok 2011. S hodnotou Aa1.cz patří Prostějov mezi tři nejlépe hodnocená města v republice – k Praze a Žďáru nad Sázavou.  

Ocenění za jeden z nejlepších výsledků hospodaření v republice předal osobně ředitel společnosti Moodyʼs Investors service Petr Vinš a ocenil výsledky, kterých město Prostějov dosahovalo v posledních pěti letech a udrželo si svůj výborný kredit i v době trvalých problémů s klesajícími příjmy. 

„Z tohoto výsledku máme všichni radost, ale nepřeceňujeme ho. Uvědomujeme si, že pořád jsou oblasti, kde je možno pracovat ještě trošičku lépe. Nejméně deset let jdeme cestou určitých úspor. Každý rok snižujeme provozní výdaje o deset procent, a to je možná zásluha toho, že se nám daří držet provozní výdaje na uzdě. Děkuji všem ve vedení města, bez jejichž práce by se nám nepodařilo takový výsledek dosáhnout,“ vyjádřil uspokojení primátor Miroslav Pišťák.

Primátor také ocenil zásluhy dalších pracovníků, zejména vedoucího finančního odboru a správce rozpočtu, všech zastupitelů a členů finančního výboru, zejména jeho předsedu Radka Zacpala a člena výboru Jaroslava Čížka, kteří jsou dlouholetými spolupracovníky v oboru městských financí a na dobrém hospodaření města mají nemalou zásluhu.    

(jap)

Poslat nový komentář