Radní dostali na stůl závěrečný účet města za loňský rok

ilustrační foto
ilustrační foto

Radní schvalovali na svém posledním jednání závěrečný účet města Prostějova a řízených organizací za loňský rok. Hospodaření skončilo díky obezřetnému počínání dobře, i když letos poprvé je saldo příjmů a výdajů mínusové. Na vině jsou nevybrané daně.

Rozpočtové hospodaření města skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši zhruba 21,5 milionů korun. Toto záporné saldo znamená, že město investovalo ne do provozních nákladů, ale do investic. Město hospodařilo dobře, ale podíl sdílených daní na základě rozpočtového určení daní oproti tomu, co bylo naplánováno, dopadlo hůře o nějakých 20 – 25 milionů korun. O tuto částku dostalo město ze státního rozpočtu méně. 

Upravený rozpočet k poslednímu dni loňského roku vykázal záporné saldo ve výši asi 106,5 milionů korun. Zlepšený výsledek proti upravenému rozpočtu je tedy plus 85 milionů korun. Hospodaření města v hlavní činnosti skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši zhruba 207 milionů korun. 

„Tady je jakoby zdánlivý rozpor. Na jedné straně konstatujeme záporné saldo příjmů a výdajů, na druhé, že hospodaření města skončilo kladným výsledkem. To je dáno tím, že to druhé číslo je číslem účetním. Do toho se započítává i to, jakým způsobem město Prostějov navyšuje svůj majetek. Stavěli jsme, majetek města tedy narostl objemově i v korunách. Je to těžko vysvětlitelné, nicméně skutečnost je taková,“ vyčíslil primátor Miroslav Pišťák.

Jediné, kde má město ztrátu, je oblast hospodaření digitálních map, která je v mínusu. Přesto bude v této činnosti pokračovat a ztrátu z této podnikatelské činnosti plnit z nerozděleného zisku minulých let. Příjmy města byly splněny na 100,5 procenta, výdaje na 92,5 procenta. Do příjmů se promítl například prodej městských bytů.     

(jap)

Poslat nový komentář