Stavební recese nekončí, na Prostějovsku klesá počet dokončených bytů

Stavební recese nekončí, na Prostějovsku klesá počet dokončených bytů
ilustrační foto

Setrvávající útlum bytové výstavby v Olomouckém kraji je potvrzen. Dokládá to předběžná zpráva Českého statistického úřadu za první čtvrtletí tohoto roku. 

V roce 2012 byla v Olomouckém kraji zahájena výstavba 275 bytových jednotek. I přes výjimečné meziroční zvýšení o 20,6 % (2. místo mezi kraji) se jedná o hodnotu podprůměrnou. Za hlavní příčinu pětinového růstu lze označit negativní vývoj v předešlém období. V letech 2010 a 2011 se nově zahájená bytová výstavba v Olomouckém kraji propadla mnohem významněji než na celostátní úrovni. Nízká srovnávací základna loňského roku tak vytvořila dostatečný prostor pro letošní oživení. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2009 klesl celkový počet v kraji zahájených bytů o 58,4 %.

Při nízké developerské aktivitě a utlumené výstavbě bytových domů zůstávají hlavním motorem současné výstavby nové rodinné domy. V nich bylo během úvodního čtvrtletí zahájeno 162 bytů (tj. 58,9 % z celku). V novostavbách bytových domů bylo zahájeno 24 jednotek (tj. 8,7 %), v rámci změn již dokončených staveb dalších 53 jednotek (tj. 19,3 %). Bez zajímavosti není, že na Olomoucku nebyla zahájena výstavba ani jednoho bytového domu. Nové bytové domy byly založeny pouze na Prostějovsku (16 bytů) a Přerovsku (8). V případě rodinných domů bylo nejvíce novostaveb započato na Šumpersku.

Jestliže stav zahájených bytů je spíše na vzestupu, pro dokončené byty platí trend opačný. Během 1. čtvrtletí 2012 bylo dokončeno 374 bytových jednotek. Jejich celkový počet byl o 10,3 % nižší než ve stejném období předchozího roku. Olomoucký kraj se tímto zařadil k polovině krajů v zemi, které v klíčovém indikátoru bytové výstavby vykázaly meziroční pokles. Zatímco v novostavbách rodinných domů bylo zkolaudováno 251 bytů (tj. 67,1 % z celku), v novostavbách bytových domů pouze 63 bytů (tj. 16,8 %). Nedostatek zkompletovaných bytových domů tak představuje zásadní brzdu současné bytové výstavby. V rámci nástaveb, přístaveb a vestaveb bylo dokončeno 24 bytových jednotek (tj. 6,4 %).

Nejintenzivněji se výstavba dokončovala na Olomoucku. Meziroční úbytek dokončených bytů zasáhl celou jižní část Olomouckého kraje - na Prostějovsku je na 66,7% oproti roku 2011. Severní část, reprezentovaná okresy Jeseník a Šumperk, vykázala v počtu dokončených bytů nárůst.

(red)

Poslat nový komentář