Kraj utáhne otěže příspěvkovým organizacím

V ekonomicky složité době obrací Olomoucký kraj každou korunu
V ekonomicky složité době obrací Olomoucký kraj každou korunu s cílem co nejvíce ušetřit. Ilustrační foto

Krajští radní na svém posledním jednání minulý týden schválili služby a dodávky energií pro své příspěvkové organizace za více než 200 milionů korun. Pro příští a přespříští rok pro příspěvkové organizace centrálně zabezpečí dodávky elektřiny a plynu. Pro organizace v sociální oblasti uzavře smlouvy na dodávky masa a odvoz odpadu. Využije k tomu jak elektronickou aukci, tak nákup na komoditní burze.

„Centrálním nákupem chceme snížit náklady příspěvkových organizací na nákup materiálu a služeb. Zvýšíme efektivnost nákupu komodit. Vzhledem k množství organizací bude zakázka pro dodavatele zajímavější. Očekáváme také výhodnější nabídkové ceny,“ zdůvodnil hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. Dodávky elektřiny kraj obstará pro 150 příspěvkových organizací. Pokryje tak 450 odběrných míst. Dodávky zemního plynu sjedná pro 140 příspěvkových organizací, celkem 350 odběrných míst. Odvoz odpadu a dodávky masa pro stravování kraj zajistí 32 krajským příspěvkovým organizacím v sociální oblasti. 

Snaha o úspory v oblasti dodávek energií a svozu odpadu je namístě, diskutabilní jsou však dodávky masa či dalších služeb. Centralizace vezme výdělek desítkám malých firem a drobným živnostníkům, na úřady práce přibudou další nezaměstnaní. Další stránkou je kvalita dodávek v oblasti potravin. I když – co záleží úředníkům na tom, jakou flákotu dostanou na talíř důchodci v domovech?     

(jap)

Poslat nový komentář