Ode dneška začínáme vydělávat na sebe

Ode dneška začínáme vydělávat na sebe
ilustrační foto

V letošním roce se ekonomové rozcházejí ve stanovení dne daňové svobody o plných deset dní. Podle výpočtu Liberálního institutu připadl tento den už na 9. červen, avšak některé ekonomické firmy stanovily dnem, kdy splnili Češi svou daňovou povinnost vůči státu, až dnešní den, tj. úterý 19. června. 

Den daňové svobody je pomyslným mezníkem, kdy občan České republiky odevzdával státu celý svůj příjem, od tohoto dne jde naopak veškerá mzda pouze na konto pracujícího občana. Výpočet vychází z porovnání veřejných výdajů a hrubého domácího produktu země. Zjednodušeně řečeno: čím dříve mohou občané slavit den daňové svobody, tím menší daňovou zátěž klade stát na jejich bedra. Pokud by byl pravdivý údaj Liberálního institutu, pak by náklady veřejných rozpočtů Češi uhradili během 160 dnů, což je nižší číslo než v minulých letech. K tomuto údaji je však řada renomovaných ekonomů skeptických.

Jakkoli datum dne daňové svobody umožňuje srovnávat různé země mezi sebou i konkrétní zemi v čase, nelze ho brát jako absolutní ukazatel. Vždycky samozřejmě záleží, jak kvalitní služby občané za své peníze od státu dostávají. A to se neposuzuje snadno.     

(jap)

Poslat nový komentář