Pozor! Kde nepůjde proud?

Pozor! Kde nepůjde proud?
ilustrační foto

Důvodem omezení dodávky elektřiny jsou práce na distribuční soustavě.

Dne 19. 6. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin bude vypnutá oblast: oboustranně ulice Vrahovická - areál bývalého pivovaru (č. 57, 59) včetně odb. místa ŘSD, část areálu Sladoven včetně odb. míst č. 56, 56a /mimo velkoodběr/, část bytového domu číslo 61.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Společnost žádá odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

(red)

 

Poslat nový komentář