Město opět zajistí zpětný odběr elektrozařízení

Město opět zajistí zpětný odběr elektrozařízení
ilustrační foto elektrowin.cz

Společnost ELEKTROWIN a.s. bude pro město i nadále zajišťovat zpětný odběr „bílého“ elektrozařízení (ledničky, pračky atd.), které občané města vozí do sběrných dvorů.

Radní proto schválili uzavření dodatku Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s touto společností. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však 1. 1. 2018.

Místo zpětného odběru musí být viditelně označeno informační tabulí s označením „Místo zpětného odběru elektrozařízení“.

„Stále se snažíme se o to, aby občané měli co nejméně starostí s uložením starého nefunkčního elektrozařízení. Tím, že ho mohou vozit do sběrných dvorů, se často nestává, že bychom nacházeli černé skládky s těmito vyhozenými předměty,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. (red)

 

Poslat nový komentář