Sdružování obcí pomáhá dosáhnout na evropské dotace

Partnerské MASky se setkávají a přibližují si život a tradice regionu.
Partnerské MASky se setkávají a přibližují si život a tradice regionu.

Národní síť Místních akčních skupin ČR zveřejnila svá doporučení pro aplikaci komunitně vedeného místního rozvoje v prostředí České republiky. Vidí v něm budoucnost rozvoje venkova pomocí metody LEADER. 

Projekt LEADER představuje jeden z úspěchů Evropské unie. Přináší pracovní příležitosti, zlepšení přirozeného životního prostředí a nové služby. Jako celek přispívá ke zlepšení života lidí, dává dohromady místní obyvatele a stimuluje je k tomu, aby si pomocí nových nápadů a nových forem partnerství pomohli z nesnází sami. Je v rozvoji venkova na místní úrovni „zavedenou skutečností“ a jedničkou. Národní síť Místních akčních skupin ČR (MAS) vydala dokument, který shrnuje doporučení pro využití metody LEADER a struktury místních akčních skupin při rozvoji českého a moravského venkova. Síť tak reaguje na legislativní návrhy Evropské komise, které předpokládají využití tzv. komunitně vedeného místního rozvoje a popisuje možnosti jeho širokého uplatnění.

Minulý týden se v Rumburku konala valná hromada Národní sítě MAS ČR. Na programu byla kromě standardních kroků především diskuse o využití metody LEADER v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. S realizací metody LEADER mají MAS již sedmiletou zkušenost, pracuje ve více než 130 MAS na místní úrovni z počtu 150 existujících v ČR.

Do programu LEADER jsou zapojeny i MAS na Prostějovsku. MAS Prostějov-venkov i MAS Na cestě k prosperitě Němčicko získaly pro své obce už miliony finančních prostředků, které pomáhají rozvoji obcí. Ke své činnosti využívají i vzájemné spolupráce s partnerskými MAS ze Strakonicka a Topoľčianska na Slovensku. Od takto rozšířené spolupráce si obce na Prostějovsku slibují lepší dostupnost evropských projektů, jejich společnou realizace a také využití dosavadních zkušeností v oblasti investičních i neinvestičních akcí.

„Partnerství poskytuje daleko širší možnosti v mnoha oblastech důležitých pro rozvoj venkova. K takové spolupráci jsme vždy vstřícní, můžeme si vzájemně prospět,“ hodnotí spolupráci předseda MAS Prostějov venkov a starosta Skalky Antonín Frgal.   

(jap)

Poslat nový komentář