Magistrát posvětil změny v postupu zadávání veřejných zakázek

ilustrační foto
ilustrační foto

Na posledním jednání vedení města, které se uskutečnilo 24. dubna, odsouhlasili radní změnu  v zásadách postupu při zadávání veřejných zakázek. Změny se dotknou především úseků transparentnosti a povinného zveřejňování, členění zakázek podle hodnoty a způsobu zadávání.

Primátor Miroslav Pišťák uvedl souvislost tohoto rozhodnutí se zasedáním Svazu měst a obcí ČR, kde se k tomuto bodu a především k nové celostátní právní úpravě kriticky vyslovila řada starostů měst a obcí. „Unisono zazněl názor, že současná právní úprava při zadávání veřejných zakázek je nevyhovující a škodlivá a směrnice by se měla změnit. Celostátní právní úprava skutečně není šťastná a pokud se má zamezit zneužívání ekonomického prostředí, je nutné na ní pracovat. Jednotlivé postupy veřejných zakázek jsou velmi složité a narůstá administrativa,“ řekl primátor. 

I prostějovský magistrát připravil některé změny, které prošly hlasováním rady. Mimo jiné rozhodla o zvýšení limitu, do kterého jsou vedoucí odborů oprávněni plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy o realizaci veřejných zakázek malého rozsahu. Tato hranice se posunuje na částku 200 tisíc korun bez DPH. Za výběr dodavatele (po předběžné konzultaci s odborníky) bude v případě realizace zakázky malého rozsahu odpovídat vedoucí odboru při splnění všech podmínek směrnice.   

(jap)

Poslat nový komentář