Vyfotit konkrétní osobu můžete jen s jejím souhlasem!

Vyfotit konkrétní osobu můžete jen s jejím souhlasem!
ilustrační foto internet

 

Podobu člověka lze zaznamenat jen s jeho souhlasem, říká nový občanský zákoník. Existují ale výjimky.

Výjimkou jsou takzvané zákonné licence, kdy souhlas nahrazuje zákon. Je tomu tak pro případy úřední, umělecké, vědecké nebo zpravodajské. Nově rovněž pro případy veřejného vystoupení osoby v záležitosti veřejného zájmu (například na jednání zastupitelstva obce) nebo pro účely ochrany vlastních práv (například záznam ústního uzavření smlouvy). (red)

Poslat nový komentář