Prostějovské hanácké slavnosti hledají prodejce

Prostějovské hanácké slavnosti  hledají prodejce
ilustrační foto MMP

XXXV. Prostějovské hanácké slavnosti se uskuteční 17. září 2017 od 8,00 do 19,00 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat řemeslníky a prodejce pro účast na hodovém jarmarku.

Kritéria výběru budou následující:

1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu,

2. prodej spojený s ukázkami tradičních lidových řemesel,

3. české zboží řemeslné výroby,

4. kvalita sortimentu,

5. originalita a pestrost sortimentu,

6. kulturně společenská úroveň stánku (stánky bez reklam, celkový vzhled),

7. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka,

8. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku.

 

Prodejcům vybraným výběrovou komisí budou následně zaslány organizační pokyny a číslo místa stánku na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem o prodej v přihlášce. Přihlášku vyplňte čitelně a zašlete obratem na adresu Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov nebo na e-mail: posta@prostejov.eu, případně doručte osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova.

Termín uzávěrky přihlášek: 11. 8. 2017.

Přílohou přihlášky zašlete fotografii Vašeho stánku eventuálně nabízeného zboží (podklad pro hodnocení kritérií výběrové komise).

Prodejci občerstvení mohou stánky otevřít již v sobotu 16. září od 9:00 hodin, ukončení prodeje v 19:00 hodin.Podmínkou prodeje občerstvení bude složení kauce ve výši 1 000,- Kč, která bude vratná v případě, že prodejce uvede místo prodeje do původního stavu.

Každý vybraný prodejce má z prostorových důvodů nárok pouze na jeden stánek tři m široký! (větší stánek uvádějte v požadavcích přihlášky). (Zdroj MMPv)

Poslat nový komentář