Tísňová linka 112 slaví svůj Evropský den

Tísňová linka 112 slaví svůj Evropský den
Číslo 112 je stejné v celé Evrospké unii, tísňová je zdarma dostupná z kteréhokoliv telefonního přístroje. Ilustrační foto

Dne 11. února 2012 slaví svůj svátek tísňová linka 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se lidé v nouzi mohou dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie.

Smyslem zřízení jednotného čísla tísňového volání v rámci celé EU bylo poskytnout občanům členských států EU možnost obrátit se v nouzi na záchranné složky (policie, hasiči, zdravotnická služba), a to na stejné číslo v rámci celé EU, zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje. Lidé se totiž v rámci Evropy stále častěji pohybují (ať již služebně či soukromě) a mohly by mít problém pamatovat si různá čísla národních tísňových linek, zejména ve stresových situacích.

Česká republika má jednu z nejvyspělejších linek 112 v Evropě a v roce 2009 byla v Bruselu oceněna od Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA) za progresivní systémové a technologické řešení. Za loňský rok operátoři linky 112 odbavili v celé České republice přes 3,5 milionu hovorů.

 

Historie stodvanáctky

O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství. Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996. K 1. lednu 2003 pak bylo číslo 112 zprovozněno ve všech telefonních sítích na území ČR a používá se souběžně se současnými národními linkami tísňového volání 150 - hasiči, 155 – zdravotnická záchranná služba a 158 - policie. Od roku 2005 funguje v každém ze 14 krajů telefonní centrum obsluhující linku 112, jejímž provozovatelem je Hasičský záchranný sbor ČR (HZS).

 

Stodvanáctka v Olomouckém kraji

V Olomouckém kraji je tísňová linka 112 směrována na oddělení Telefonního centra tísňového volání 112 Olomouc, které je součástí Krajského operačního a informačního střediska HZS Olomouckého kraje v Olomouci. 

Jak informavala Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí olomouckých hasičů, v roce 2011 operátoři HZS Olomouckého kraje odbavili celkem 220 669 tísňových volání, z toho 190.907 tísňových volání na linku 112 a 29.762 na národní linku tísňového volání 150.

Krajské operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje je datově i hlasově propojeno s operačními středisky Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Z telefonního centra tísňového volání HZS Olomouckého kraje následně odešlo do celé České republiky 14.961 datových vět. Ze statistiky tak vyplývá, že přes 205 tisíc telefonátů v loňském roce byly plané poplachy, omyly, či zlomyslná volání. 

(red)

Poslat nový komentář